Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 47 od 22.07.2020.)


 • Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenje epidemije zarazne bolesti;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijske izveštaje Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Turističke organizacije Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2020. godinu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta;
 • Rešenje o razrešenju člana Saveta Visoke tehničke strukovnih studija u Subotici;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti društva sa ograničenom odgovornošću "Poslovni inkubator Zrenjanin - Business Incubator Zrenjanin" za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019. godinu doo "Poslovni inkubator Senta - Üzleti inkubátor Kft. SentaZenta";
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Gerontološkom centru "Srem" Ruma;
 • Rešenje o ovlašćenju Roberta Otota, zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za zaključenje Aneksa Kolektivnog ugovora sa JVP "Vode Vojvodine"
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetsku rezervu broj: 401-7/2020-63;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetsku rezervu broj: 401-7/2020-64;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Fizika 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju lovilšta "Dobreč" na gazdovanje;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad "1. Mart" Alibunar;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad opštine Temerin.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex