Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 47/2021 od 10.11.2021.)


 • Izmena Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu
 • Pravilnik o dodeli sredstava za finansiranje stručne prakse najboljih diplomiranih studenata fakulteta sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji se nalaze u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 2020/21 godini;
 • Rešenje o broju diploma i nagrada koje će se dodeliti darovitim učenicima i njihovim mentorima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja DOO "Park Palić" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti ostvarene u 2020. godini u Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Srpskog narodnog pozorišta za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Srpskog narodnog pozorišta za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Muzeja Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Muzeja Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Privrednog društva Poslovni inkubator Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora Pozorišnog muzeja Vojvodine, Novi Sad
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje upravnika Srpskog narodnog pozorišta, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Kancelarije za inkluziju Roma, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Kancelarije za inkluziju Roma, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Srednjoškolskog doma Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Srednjoškolskog doma Novi Sad
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-7/2021-4
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-17
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-18
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-154
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-155
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-156
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-157
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-158
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-159
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-9/2021-117
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-9/2021-13
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Matematika 1, udžbenik za prvi razred gimnazije, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbeničkog kompleta Mađarski jezik 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini za izradu projektno-tehničke dokumentacije i realizaciju projektnih aktivnosti na rešavanju problema neadekvatnog odlaganja otpada-sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex