Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 5 od 22.01.2020.)


 • Odluka o dodeli bespovratnih sredstva porodicama u kojima se rodi treće ili četvrtno dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje;
 • Pravilni za dodelu sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini;
 • Pravilnik za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2020. godini na teritoriji AP Vojvodine;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2020. godini;
 • Rešenje o nominalnom iznosu sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad za 2020. godinu za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Doma za duševno obolela lica "Čurug" u Čurugu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma za duševno obolela lica "Čurug" u Čurugu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-4;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-5;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-6;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-7;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-8;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-9;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Fizika 6 (Udžbenik i Zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama) za šesti razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Rumunski jezik 1 (Bukvar i Radna sveska uz Bukvar) za prvi razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o naknadi za rad i drugim troškovima predsednika i članova Upravnog i nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o davanju lovišta "Srpski Miletić" na gazdovanje;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2020. godini na teritoriji AP Vojvodine;
 • Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Konkurs za dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2020. godini.
 • Konkurs za finansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2020. godini;
 • Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2020. godini;
 • Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2020. godini;
 • Konkurs za finansiranje - sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Konkurs za finansiranje - sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu;
 • Konkurs za finansiranje - sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex