Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 50 od 03.08.2020.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Odluka o izboru predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Odluka o broju potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Odluka o izboru potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Odluka o prestanku funkcije generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Odluka o imenovanju generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Odluka o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
  • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Informatika i Računarstvo 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
  • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
  • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex