Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 50/2023 od 17.11.2023.)


 • Odluka o utvrđivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanim za 17. decembar 2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine"
 • Rešenje o prestanku mandata predstavniku Autonomne pokrajine Vojvodine u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić", Palić
 • Rešenje o imenovanju predstavnika Autonomne pokrajine Vojvodine u Skupštinu Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić", Palić
 • Rešenje o ovlašćenju Vladimira Galića, potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za zaključenje Aneksa II Kolektivnog ugovora sa JVP "Vode Vojvodine"
 • Rešenje o imenovanju predsednice Upravnog odbora Doma zdravlja "Sremska Mitrovica", u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Arhiva Vojvodine za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2022. godinu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
 • Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-10
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-195
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-196
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-197
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex