Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 51 od 11.12.2015.)


  • REŠENJE O BROJU DIPLOMA I NAGRADA KOJE ĆE SE PODELITI DAROVITIM UČENICIMA I NJIHOVIM MENTORIMA
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NOVČANE NAGRADE ZA NAJBOLJE SPORTSKE EKIPE U 2015. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex