Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 51 od 04.09.2020.)


 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice;
 • Odluka o izmenama Odluke o legitimaciji poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Fizika 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Informatika i računarstvo 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Priroda i društvo 3, za treći razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Tehnika i tehnologija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 3, za treći razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Rumunski jezik 5, za peti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Muzička kultura 5, za peti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture za 1. i 2. razred osnovne škole na slovačkom jeziku;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Informatika i računarstvo 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Ruma;
 • Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu";
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine "Mihajlo Pupin";
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex