Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 52/2021 od 08.12.2021.)


 • Odluka o izmeni Odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini
 • Pravilnik o organizaciji 9. Sportske olimpijade školske omladine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Gerontološkog centra Kanjiža u Kanjiži
 • Rešenje o imenovanju direktora Gerontološkog centra Kanjiža u Kanjiži
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma "Veternik" u Veterniku
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma "Veternik" u Veterniku
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma "Veternik" u Veterniku
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma "Veternik" u Veterniku
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-22
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-176
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-177
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-178
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Digitalni svet 2, za drugi razred osnovne škole, pisan na mađarsko jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Fizika 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova;
 • Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini za izbor domaćina 9. Sportske olimpijade školske omladine Vojvodine.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex