Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 53 od 23.09.2020.)


  • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Slovo po slovo 3, za treći razred osnovne škole na hrvatskom jeziku i pismu;
  • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbenika Muzička kultura 2, za drugi razred osnovne škole, na rumunskom jeziku i pismu;
  • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Hrvatski jezik i književnost 5, za peti razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku i pismu;
  • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Hrvatski jezik i književnost 7, za sedmi razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku i pismu;
  • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2020. godinu - dotiranje pripreme i izrade testova i zadataka na manjinskim jezicima;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex