Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 54 od 29.12.2015.)


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI SOMBOR ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE DOPRINOSA (ČLANARINE) SREMSKOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENJANIN ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O JAVNOM PREDUZEĆU "VOJVODINAŠUME"
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU LEČENJA UZNAPREDOVALE DEGENERATIVNE BOLESTI ZGLOBA KOLENA METODOM APLIKOVANJA MATIČNIH ĆELIJA IZ KOŠTANE SRŽI PACIJENATA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU OČUVANJA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA I LEČENJA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA I PRAĆENJA PROMENA FUNKCIJE SRCA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐIVANJA LEČENJA BRAČNE NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENJEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐIVANJA ONKOLOŠKE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UVOĐENJA NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U DIJAGNOSTICI I LEČENJU OD HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI I UNAPREĐIVANJA RADIOLOŠKE SLUŽBE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex