Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 54 od 15.11.2018.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU PRIORITETA IZ PROGRAMA RAZVOJA AP VOJVODINE ZA PERIOD 2018. - 2020. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 10/2003, 8/2006 i 54/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2018. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 57/2017 i 54/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 100 ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNJE BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD - STARA PAZOVA (DO GRANICE SA ADMINISTRATIVNIM PODRUČJEM GRADA BEOGRADA), SA DETALJNOM RAZRADOM ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU RAZVOJA TURIZMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2018-2022. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O USTANOVLJAVANJU NAGRADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I POKRAJINSKIH PRIZNANJA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "KARAŠ-NERA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015 i 54/2018)
  • POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014, 54/2014, 57/2017 i 54/2018)
  • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2018 i 54/2018)
  • PRAVILNIK ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE ORGANSKE PROIZVODNJE, KAO I NABAVKU PRIKLJUČNE MEHANIZACIJE ZA ORGANSKU PROIZVODNJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex