Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 54 od 15.10.2020.)


 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Rusinski jezik, za prvi razred osnovne škole na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbenika Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture, za prvi razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Geografija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Geografija 1, za prvi razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Fizika 1, za prvi razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 1, za prvi razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Likovna kultura 1, za prvi razred gimnazije, na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje stručnog ispita zaposlenih u muzejima;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje stručnog ispita zaposlenih u arhivima;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad Opštine Ruma;
 • Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2020. godinu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex