Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 54/2023 od 02.12.2023.)


  • Odluka o utvrđivanju ukupnog broja birača u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 17. decembar 2023. godine;
  • Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića i kontrolnog lista za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 17. decembar 2023. godine;
  • Rešenje o broju diploma i nagrada koje će se dodeliti darovitim učenicima i njihovim mentorima;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2023. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na IV izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2023. godinu;
  • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-11;
  • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-12;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-199;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-200;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-201.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex