Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 57 od 05.12.2018.)


POSEBAN DEO

POKRAJINSKA VLADA

 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Turističke organizacije Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima Turističke organizacije Vojvodine za 2017. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na III Izmene i dopune Programa rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na III Izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za period januar - decembar 2018. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra u Vršcu, Vršac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra u Zrenjaninu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za dodelu priznanja u oblasti sporta za 2018. godinu;
 • Rešenje o prenosu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u tekuću budžetsku rezervu, broj: 401-1187/2018-19;
 • Rešenje o prenosu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, u tekuću budžetsku rezervu, broj: 401-1187/2018-20;
 • Rešenje o prenosu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, u tekuću budžetsku rezervu, broj: 401-1187/2018-21;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, broj: 401-94/2018-131;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, broj: 401-94/2018-132;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, broj: 401-94/2018-133;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, broj: 401-94/2018-134;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, broj: 401-94/2018-135;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, broj: 401-94/2018-136;

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE

 • Rešenje o razrešenju stalnog sudskog tumača za kineski jezik;
 • Rešenje o odobrenju izdavanja i upotrebe drugog nastavnog sredstva CD (zvučna čitanka) uz udžbenik Slovenina moja vila, slovački jezik sa elementima nacionalne kulture, za 7. i 8. razred osnovne škole, izdavačkoj kući JP Zavod za udžbenike, Beograd;
 • Rešenje o odobrenju izdavanja i upotrebe drugog nastavnog sredstva - CD uz udžbenik Muzička kultura za 5. razred osnovne škole, na slovačkom jeziku, izdavačkoj kući JP Zavod za udžbenike, Beograd;
 • Rešenje o odobrenju izdavanja i upotrebe prevoda udžbenika Maša i Raša - Matematika za prvi razred osnovne škole, na rusinskom jeziku, izdavačkoj kući "KLETT", d.o.o., Beograd;

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad za opštine Žabalj i Titel "Solidarnost" Žabalj;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad "Pećinci" u Pećincima.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex