Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 6 od 29.01.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju Opšteg programa obuke za 2020. godinu i Programa obuke rukovodilaca za 2020. godinu;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini - unapređenje sportskog turizma;
 • Ispravka pravilnika;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola koju je donela Skupština grada Kikinde;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja DOO "Park Palić" za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program zaštite prirodnih dobara za 2020. godinu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno-tehnološki park Novi Sad";
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kancelarije za inkluziju Roma za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kancelarije za inkluziju Roma za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2020. godinu;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-3;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-10;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-11;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 2 za za drugi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2020. godini;
 • Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2020. godini;
 • Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu;
 • Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2020. godinu;
 • Konkurs za finansiranje - sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Izmena Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex