Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 60 od 13.11.2020.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • Odluka o izboru zamenika pokrajinskih sekretara;
 • Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o prestanku mandata člana privremenog saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu;
 • Odluka o prestanku funkcije predsednika Pokrajinske izborne komisije;
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex