Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 61 od 18.11.2020.)


  • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2020. godinu;
  • Odluka o obrazovanju Pokrajinske komisije za kapitalne investicije;
  • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
  • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine;
  • Rešenje o postavljenju na položaj vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta;
  • Rešenje o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktorke Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica;
  • Rešenje o imenovanju dužnosti vršioca dužnosti direktorke Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-71.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex