Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 63 od 02.12.2020.)


 • Odluka o obrazovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije;
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020/2021. godinu;
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020/2021. godinu;
 • Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju tradicionalnih naziva naseljenih mesta na hrvatskom jeziku;
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o imenovanju članova Komisije za stambena pitanja, raspored i opremanje službenih zgrada i poslovnih prostorija;
 • Rešenje o imenovanju članova Komisije za međunacionalne odnose, crkve i verske zajednice;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini u Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju neraspoređene dobiti Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za poslovnu 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima Turističke organizacije Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na II Izmene i dopune Programa rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na II Izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Instituta Biosens - Istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Instituta Biosens - Istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad;
 • Rešenje o postavljenju direktora Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Kancelarije za inkluziju Roma za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Programa rada Kancelarije za inkluziju Roma za 2020. godinu;
 • Rešenje o razrešenju direktora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju;
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Népszinház Subotica za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" Melenci;
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac;
 • Rešenje o razrešenju predsednice Upravnog odbora Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju člana Privremenog Nadzornog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Privremenog Nadzornog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica;
 • Rešenje o razrešenju direktora Gerontološkog centra u Kikindi;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gerontološkog centra u Kikindi;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Alibunar" Alibunar;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Alibunar" Alibunar;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-10;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-80;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-81;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-82;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-83;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-84;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-85;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-86;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-87;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-88;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-89;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-90;
 • Rešenje o obrazovanju Ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad sa Domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj starih i penzionera Novi Kneževac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad Bečej u Bečeju;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad opštine Mali Iđoš;
 • Odluka o proglašenju pečata nevažećim.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex