Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 64 od 10.12.2020.)


 • Rešenje o broju diploma i nagrada koje će se dodeliti darovitim učenicima i njihovim mentorima;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama;
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktorke Gerontološkog centra Kanjiža u Kanjiži;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktorke Gerontološkog centra Kanjiža u Kanjiži;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o drugim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za duševno obolela lica "Čurug" iz Čuruga;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra "Sombor", Sombor;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-11;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-12;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-13;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-14;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-15;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-16;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-17;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-33
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-91;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-92;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-93;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-94;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-95;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-96;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-97;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-98;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-99;
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-10/2020-5;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Hemija 1, za prvi razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Odluka o ustupanju na korišćenje delova ribarskih područja;
 • Odluka o izmeni Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex