Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 8 od 04.03.2015.)


  • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
  • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA OBLAST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, SOCIJALNE ZAŠTITE I ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM, BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE, DRUŠTVENE BRIGE O DECI I POPULARIZACIJE PRONATALITETNE POLITIKE U 2015. GODINI
  • ODLUKA O POSTUPKU IZBORA, KRITERIJUMIMA ZA IZBOR I REALIZACIJI PROJEKATA KOJE FINANSIRA UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI
  • ZAKLJUČAK O NAČINU SPROVOĐENJA POSEBNIH PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2015. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex