Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 9 od 14.02.2017.)


  • ODLUKA O SADRŽINI I FORMI OBRASCA ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA KOJI SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA SUFINANSIRANJA TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE ZA 2017. GODINU
  • UPUTSTVO O PRIPREMI I DOSTAVI NEOPHODNE DOKUMENTACIJE KOJU KORISNIK SREDSTAVA DOSTAVLJA RADI REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE FINANSIRA UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex