Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 9 od 14.02.2018.)

  POSEBNI DEO

  POKRAJINSKA VLADA

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kancelarije za inkluziju Roma za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kancelarije za inkluziju Roma za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić", Palić za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Spomen - zbirke Pavla Beljanskog za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Spomen - zbirke Pavla Beljanskog za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu;
  • Rešenje o razrešenju predsednika i članica Nadzornog odbora Doma za stare i penzionere u Kuli;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma za stare i penzionere u Kuli;
  • Rešenje o razrešenju predsednice i članova Nadzornog odbora Doma za stare i penzionere u Molu;
  • Rešenje o imenovanju predsednice i članova Nadzornog odbora Doma za stare i penzionere u Molu;
  • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma za stare i penzionere u Molu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma za stare i penzionere u Molu;
  • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Gerontološkog centra u Bačkoj Palanci;
  • Rešenje o imenovanju članice Upravnog odbora Gerontološkog centra u Bačkoj Palanci;
  • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
  • Rešenje o imenovanju direktora Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom Sadu;

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex