Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  Stručni komentar:

  • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - ZARADE: • Objavljeni podaci za jul 2023. godine •
  • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - ZARADE: • Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom za jul 2023. godine •

  Pitanje i odgovor:

  • PRAVO ZAPOSLENOG PRIPADNIKA JEVREJSKE ZAJEDNICE NA NAKNADU ZARADE ZA ODSUSTVO SA RADA NA PRVI DAN VERSKOG PRAZNIKA JOM KIPURA ODNOSNO NA UVEĆANU ZARADU ZA RAD NA DAN PRAZNIKA U 2023. GODINI

  PRAVO U PRIVREDI

  Stručni komentar:

  • KOMENTAR NOVE ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE KOJE SE ODNOSE NA STAMBENE KREDITE FIZIČKIM LICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 78/2023: • Banka je dužna da dužnicima po stambenim kreditima dostavi novi plan otplate koji se primenjuje počev od rate kredita koja dospeva u oktobru 2023. godine •

  Pitanje i odgovor:

  • INSTITUCIJA NADLEŽNA DA SPROVODI SANITARNI PREGLED ZAPOSLENIH
  • NASTAVAK OBAVLJANJA DELATNOSTI NAKON OSTVARIVANJA PRAVA NA STAROSNU PENZIJU LICA KOJE IMA STAŽ U REPUBLICI SRBIJI I U BOSNI I HERCEGOVINI
  • OBAVEZE GRAĐEVINSKE FIRME U POGLEDU TRETMANA OTPAD

  PRAVO U PRAVOSUĐU

  Pitanje i odgovor:

  • PASIVNA LEGITIMACIJA U POSTUPKU ZA UTVRĐENJE ISTINITOSTI ILI NEISTINITOSTI ISPRAVE
  • PRAVO SUVOZAČA NA NAKNADU ŠTETE PRETRPLJENE U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI
  • STICANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE UZ ZADRŽAVANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE TURSKE

  PRAVO U JAVNOM SEKTORU

  Pitanje i odgovor:

  • IZMENE AKREDITOVANOG STUDIJSKOG PROGRAMA PO SKRAĆENOM POSTUPKU
  • PRAVO NA MIROVANJE RADNOG ODNOSA DIREKTORU USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI JE RAZREŠEN ZBOG IMENOVANJA NA DRUGU JAVNU FUNKCIJU

  BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  Stručni komentar:

  • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE: • Ažurirano dana 25.9.2023. godine •

  SPECIJALIS ZA CARINE

  Stručni komentar:

  • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 25.9.2023. do 1.10.2023. godine •

  PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

  011/3290-393 - Beograd
  021/457-421 - Novi Sad
  018/302-109 - Niš

  Izvor:Paragraf Lex