Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Stručni komentar:

 • NEPLAĆENO ODSUSTVO: • Mirovanje radnog odnosa zaposlenog za vreme neplaćenog odsustva •
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 13.6.2024. godine •
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - KAMATE: • Od 14.6.2024. godine godišnja stopa zatezne kamate na dug koji glasi na dinare iznosi 14,25% •

PRAVO U PRIVREDI

Pitanja i odgovori:

 • POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE BORAVIŠNE TAKSE OD STRANE FIZIČKOG LICA UGOSTITELJA
 • USLOVI ZA DOPUŠTENOST PRETICANJA VOZILA PREKO PUNE LINIJE

PRAVO U PRAVOSUĐU

Pitanja i odgovori:

 • MOGUĆNOST STICANJA JAVNE SVOJINE NA PUTU KAO DOBRU U OPŠTOJ UPOTREBI
 • PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE PROTIV FIZIČKOG LICA I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

PRAVO U JAVNOM SEKTORU

Pitanja i odgovori:

 • (NE)MOGUĆNOST ZAKLJUČIVANJA ANEKSA UGOVORA O RADU SA DIREKTOROM ŠKOLE KOJIM SE MENJA NORMA NA RADNOM MESTU NASTAVNIK
 • ORGANIZACIJA PRUŽANJA STOMATOLOŠKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA U DOMU ZDRAVLJA

BUDŽETSKI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

 • PRAVO NA ISPLATU SOLIDARNE POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH VANREDNIH DOGAĐAJA KOD DRŽAVNIH ORGANA: • Osnov, obračun isplate i knjigovodstveni obuhvat •

SPECIJALIS ZA CARINE

Pitanja i odgovori:

 • ŠIFRA OSNOVA NAPLATE KOD OSIGURAVAČA U SLUČAJU NAKNADE ŠTETE NA PUTNIČKOM VOZILU

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor:Paragraf Lex