Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

 • NEPOSTOJANJE USLOVA ZA ZAKLJUČENJE UPRAVNOG UGOVORA
 • PRAVO OŠTEĆENOG NA RENTU AKO JE ZBOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI PRIMAO MANJU ZARADU U ODNOSU NA NOVČANU VREDNOST ZARADE KOJU BI OSTVARIO PREMA REDOVNOM TOKU STVARI
 • (NE)MOGUĆNOST POSTAVLJANJA RAMPE NA PUTU
 • DATUM URUČENJA POŠTANSKE POŠILJKE LICU KOJE IMA POŠTANSKI FAH
 • OBAVEZA POSLODAVCA DA O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG ODLUČUJE REŠENJEM KAO POJEDINAČNIM PRAVNIM AKTOM
 • NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI POKLONI DECI ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U 2021. GODINI: • Ostvarivanje prava i poreski tretman •
 • PLANIRANJE SREDSTAVA ZA ISPLATU NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA DECI ZAPOSLENIH
 • MODELI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U POJEDINIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: • Početak školske 2021/2022. godine uređen je prema modelima koje je utvrdio Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola i svaka naredna promena organizacije rada vrši se na osnovu odluke tog tima •
 • EVIDENCIJE RADNJI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE
 • NEMOGUĆNOST IZMENA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI U POGLEDU BITNIH USLOVA DEFINISANIH U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • PORESKA KRIVIČNA DELA - SHVATANJA U PRAKSI
 • PORESKI TRETMAN PRIMANJA ZAPOSLENOG OD POSLODAVCA PO OSNOVU NAKNADE TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA U SLUČAJU SMRTI RODITELJA ZAPOSLENOG
 • POPUNJAVANJE OBRASCA O POREKLU FORMA ST-2 U SLUČAJU KAD SE KAO PRODAVAC POJAVLJUJE LICE IZ ZEMLJE KOJA NIJE STRANA UGOVORNICA SPORAZUMA

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

063/379-948 - Beograd
063/379-961 - Novi Sad
063/379-661 - Niš

Izvor:Paragraf Lex