Zastava Bosne i Hercegovine


NARUČITE KOMPLET PO CENI OD

2.500 dinara

Pomoć pri naručivanju: 063/379-736Email Print

Krivičnopravni komplet


Izdavač: Paragraf Lex
Izdanje: 2017
Povez: meki
Format I i III knjige: džepno izdanje
Format II knjige: B5

Cena: 2.500 dinara (PDV je uračunat u cenu)

Datum objavljivanja: januar 2017.

KRIVIČNOPRAVNI KOMPLET
od tri knjige
I KNJIGA II KNJIGA III KNJIGA
Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) - prečišćeni tekst, sa komentarom najnovijih izmena i dopuna Krivičnog Zakonika Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) - prečišćeni tekst ZBIRKA aktuelne krivičnopravne sudske prakse sudova svih nivoa u 2016. godini,sa stručnim prilozima o iskustvima tužilaštva, odbrane i sudstva u primeni Zakonika o krivičnom postupku

Komplet od 3 (tri) knjige sadrži prečišćene tekstove osnovnih krivičnih propisa i zbirku relevantnih i aktuelnih sudskih odluka sudova svih nivoa, sa sentencama, i namenjen je svima koji postupaju u krivičnim postupcima i u svom radu primenjuju navedene propise: sudije, advokati, tužioci...

Posebnu vrednost ovoj zbirci daju i stručni komentari krivičnih propisa i to:

• Komentar izmena i dopuna Krivičnog Zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), autor:
  • prof. dr Slađana Jovanović, pravni fakultet Union

• Dosadašnja iskustva u primeni Zakonika o krivičnom postupku i predlozi tužilaštva, odbrane i sudstva za unapređenje postupka, autori:

  • Saša Ivanić, Tužilaštvo za organizovani kriminal
  • Jugoslav Tintor, Advokat
  • Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog kasacionog suda.


Posebno o knjizi 3 - Zbirci: Zbirka sadrži sentence iz oblasti krivičnog materijalnog i procesnog prava, izrađenih na osnovu odluka sudova opšte nadležnosti. Sentence su sistematizovane prema glavama posebnog dela Krivičnog Zakonika, odnosno prema procesnim institutima krivičnog postupka i obuhvataju najznačajniju krivičnosudsku praksu donetu tokom 2016. godine.

Šta kupac dobija?

Kupac dobija najnoviju sudsku praksu iz koje može da stekne uvid u aktuelne stavove sudova, kao i stručne tekstove na temu Krivičnog Zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, u kojima su preneta iskustva i problemi u primeni, kao i predlozi sa unapređenje zakonskih rešenja dati od strane najpozvaniji stručnjaka u ovoj oblasti . Koristeći sve tri knjige u kompletu istovremeno kupac može brzo da pronađe relevantne odredbe i sudsku praksu koja se odnosi na te odredbe, kao i tumačenja iz prakse, i da se upozna se sa trenutnim izazovima i problematikom krivičnog prava.


Ovo stručno izdanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora tekstova/izdavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo izdanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati. Kupac na svoju odgovornost koristi ovo izdanje i postupa po informacijama koje iz njega proizilaze.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 063/379-736
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 063/379-675


OBAVEŠTENJE: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.