Zastava Bosne i Hercegovine

Mogućnost izbora za predsednika stambene zgrade lica koje nema prijavljeno prebivalište u toj stambenoj zgradi

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 26.07.2016.

Pitanje:

• Da li lice koje nema prebivalište već je samo član domaćinstva u stambenoj zgradi može da bude predsednik skupštine stanara te zgrade?

Odgovor:

Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011), ne govori izričito o tome ko može biti predsednik skupštine zgrade. Međutim, predviđa da članove te skupštine čine vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade, ili njihovi predstavnici. Ukoliko bi lice bilo određeno kao predstavnik vlasnika stana u skupštini zgrade, ne bi bilo prepreke da bude predsednik skupštine zgrade.

*Ovaj tekst objavljen je na internet stranici Pro Bono: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/2015/04/clanak-11904/Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge