Zastava Bosne i Hercegovine

STAROSNA PENZIJA

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Tatjana Nikolić

Objavljeno: 06.01.2013.Kada poslodavac može da uruči zaposlenom rešenje o otkazu ugovora o radu mimo volje radnika zbog odlaska u starosnu penziju?

Prema članu 175. tačka 2) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drugačije ne sporazumeju.

Kada se ispune uslovi iz navedene odredbe Zakona o radu, ako se poslodavac i zaposleni ne dogovore drugačije, odnosno da zaposleni i dalje ostane u radnom odnosu, poslodavac može da donese rešenje da zaposlenom prestaje radni odnos nezavisno od volje zaposlenog i poslodavca (po sili zakona), zbog ispunjenja uslova za odlazak u starosnu penziju.

U drugim slučajevima kada zaposleni ispuni jedan od uslova za odlazak u starosnu penziju koji su propisani Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010), ne postoji zakonski osnov da poslodavac donese rešenje da zaposlenom prestaje radni odnos po sili zakona radi ispunjenja jednog uslova za odlazak u starosnu penziju, ako to zaposleni ne želi. U ovom slučaju zaposlenom može da prestane radni odnos samo na osnovu njegovog pismenog zahteva da želi da ide u penziju.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge