Zastava Bosne i Hercegovine

Odgovornost za štetu koju lice pretrpi ujedom zmije na zelenoj površini grada

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Branko Miletić

Objavljeno: 28.08.2016.

Pitanje:

Ko snosi odgovornost za štetu koju lice pretrpi ujedom zmije na zelenoj površini grada?


Odgovor:

Grad snosi odgovornost za štetu koju lice pretrpi ujedom zmije na zelenoj površini grada, s obzirom na to da je u nadležnosti službe čiji je osnivač grad, uklanjanje životinja koje mogu predstavljati opasnost za građane.

Grad je kao jedinica lokalne samouprave u skladu sa članom 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 - dalje: Zakon) dužan da uređuje i obezbeđuje potrebne uslove za obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj, dok je u tački 14) navedenog člana posebno predviđeno da u komunalne delatnosti od opšteg interesa spada i delatnost zoohigijene.

Takođe, odredbom člana 20. stav 1. tačka 5) Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon) propisana je obaveza opština, da preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom uređuju i obezbeđuju obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti, koje su navedenim članom taksativno nabrojane, ali se ovakvim navođenjem iste ne iscrpljuju, već se propisuje i obaveza opštine da obezbedi uslove za obavljanje i ostalih komunalnih delatnosti, u skladu sa posebnim propisima, u ovom slučaju Zakona. U delatnost zoohigijene, kao oblika komunalne delatnosti, spada uklanjanje svih životinja (ne samo pasa i mačaka lutalica) koje objektivno mogu predstavljati opasnost za građane naseljenih mesta, pa i za uklanjanje zmija.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge