Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Carinski postupci


 1. DOZVOLA ZA CARINSKO ZASTUPANJE
 2. NALOG ZA VRŠENJE NAKNADNE KONTROLE
 3. Obrazac 1 - IZVEŠTAJ O IZNOŠENJU DINARA IZ REPUBLIKE SRBIJE RADI PRODAJE, NA OSNOVU UGOVORA O NJIHOVOJ PRODAJI STRANOJ BANCI, ODNOSNO O UNOŠENJU DINARA U REPUBLIKU SRBIJU
 4. Obrazac 2 - IZVEŠTAJ O IZNOŠENJU DINARA IZ REPUBLIKE SRBIJE RADI PRODAJE, NA OSNOVU UGOVORA O NJIHOVOM DEPONOVANJU KOD STRANE BANKE, ODNOSNO O UNOŠENJU DINARA U REPUBLIKU SRBIJU
 5. OBRAZAC IPSZ - IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U SLOBODNOJ ZONI
 6. Obrazac O EVIDENCIJI CARINSKE ROBE
 7. OBRAZAC PRIJAVE PRENOSA FIZIČKI PRENOSIVIH SREDSTAVA PLAĆANJA U IZNOSU OD 10.000 EVRA ILI VIŠE U DINARIMA ILI STRANOJ VALUTI PREKO DRŽAVNE GRANICE
 8. OUC Obrazac Prilog 1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA KORIŠĆENJE CARINSKOG POSTUPKA S EKONOMSKIM DEJSTVOM
 9. OUC Obrazac Prilog 1 - ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE OBLIKA I SADRŽAJA EVIDENCIJE O STRANOJ ROBI U SLOBODNOJ ZONI
 10. OUC Obrazac Prilog 2 - OBRAZAC ISPRAVE KOJA SE PRILAŽE UZ CARINSKU DEKLARACIJU KOJA PREDSTAVLJA ZAHTEV ZA ODOBRENJE POSTUPKA PASIVNOG OPLEMENJIVANJA
 11. OUC Obrazac Prilog 2 - ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE OBLIKA I SADRŽAJA EVIDENCIJE O DOMAĆOJ ROBI U SLOBODNOJ ZONI
 12. OUC Obrazac Prilog 3 - OBRAČUN CARINSKOG DUGA
 13. OUC Obrazac Prilog 3 - REŠENJE
 14. OUC Obrazac Prilog 4 - OBRAČUN CARINSKOG DUGA KOD SISTEMA STANDARDNE ZAMENE BEZ PRETHODNOG UVOZA/UZ PRETHODNI UVOZ
 15. OUC Obrazac Prilog 4 - REŠENJE
 16. OUC Obrazac Prilog 5 - DEKLARACIJA ZA PRIVREMENO IZNOŠENJE ROBE IZ SLOBODNE ZONE
 17. OUC Obrazac Prilog 6 - KONTROLNIK ROBE KOJA SE PRIVREMENO IZNOSI IZ SLOBODNE ZONE
 18. PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA CARINSKOG ZASTUPNIKA
 19. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA ZASTUPANJE U CARINSKOM POSTUPKU
 20. ZAHTEV ZA PREDUZIMANJE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI
 21. ZAHTEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI
 22. ZAPISNIK O IZVRŠENOJ NAKNADNOJ KONTROLI KOD FIZIČKOG LICA
 23. ZAPISNIK O IZVRŠENOJ NAKNADNOJ KONTROLI KOD PRAVNOG LICA