Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Ostalo


 1. IZVEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE/GRADA
 2. IZVEŠTAJ O SISTEMATSKOM ISPITIVANJU NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI
 3. Obrazac - OBAVEŠTENJE o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa
 4. Obrazac - PROGRAM MERA PRILAGOĐAVANJA RADA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA
 5. Obrazac OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU OPASNE AKTIVNOSTI KOJA MOŽE IZAZVATI HEMIJSKI UDES SA PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA
 6. Obrazac P EKO - OBRAZAC PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE (DO 01.03.2019. GODINE)
 7. Obrazac REGISTRA - izdatih integrisanih dozvola
 8. PODACI IZ EVIDENCIJE KORISNIKA IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 9. PODACI IZ STRATEŠKE KARTE BUKE AGLOMERACIJE
 10. PODACI IZ STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNE DRUMSKE SAOBRAĆAJNICE
 11. PODACI IZ STRATEŠKE KARTE BUKE GLAVNE ŽELEZNIČKE SAOBRAĆAJNICE
 12. PODACI O AKCIONIM PLANOVIMA ZA PODRUČJA NA KOJIMA JE U KARTI BUKE UTVRĐENA PREKOMERNA IZLOŽENOST STANOVNIŠTVA ODREĐENIM NIVOIMA BUKE (U AGLOMERACIJAMA, OD GLAVNIH DRUMSKIH I ŽELEZNIČKIH SAOBRAĆAJNICA I GLAVNIH AERODROMA)
 13. PODACI O OBVEZNIKU IZRADE STRATEŠKE KARTE BUKE AGLOMERACIJE
 14. PODACI O VISOKOAKTIVNOM IZVORU
 15. PRIJAVA IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 16. PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE/GRADA
 17. ZAHTEV ZA SUBVENCIONISANU KUPOVINU NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON
 18. ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
 19. ZAHTEV ZA DODELU EKO ZNAKA
 20. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PROMET (UVOZ/IZVOZ) IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 21. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRANZIT IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 22. ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ZA RAD POSTROJENJA I OBAVLJANJE AKTIVNOSTI NA ODREĐENOJ LOKACIJI (aktivnost intenzivnog uzgoja svinja i živine)
 23. ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE
 24. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI