Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Ostalo


 1. IZVEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE/GRADA
 2. IZVEŠTAJ O SISTEMATSKOM ISPITIVANJU NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI
 3. Obrazac - OBAVEŠTENJE o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa
 4. Obrazac - PROGRAM MERA PRILAGOĐAVANJA RADA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA
 5. Obrazac 1 - REŠENJE O IZDAVANJU INTEGRISANE DOZVOLE
 6. Obrazac OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU OPASNE AKTIVNOSTI KOJA MOŽE IZAZVATI HEMIJSKI UDES SA PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA
 7. Obrazac P EKO - OBRAZAC PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE (DO 01.03.2019. GODINE)
 8. Obrazac REGISTRA - izdatih integrisanih dozvola
 9. Obrazac Tabela 1. - HEMIJSKE SUPSTANCE, HEMIJSKI PROIZVODI I DRUGI MATERIJALI KORIŠĆENI U PROCESU PROIZVODNJE KAO SIROVINE I POMOĆNI MATERIJALI KOJI NISU KLASIFIKOVANI KAO OPASNI
 10. Obrazac Tabela 10. - KORIŠĆENJE VODE
 11. Obrazac Tabela 11. - ZBIRNI PREGLED IZVORA ZAGAĐIVANJA
 12. Obrazac Tabela 12. - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOTLOVA
 13. Obrazac Tabela 13. - GORIVO ZA KOTLOVE/POSTROJENJA ZA GREJANJE
 14. Obrazac Tabela 14. - TERMOELEKTRANE I TOPLANE: IZVORI EMISIJA
 15. Obrazac Tabela 15. - KARAKTERISTIKE IZVORA EMISIJE (ZA SVE OBJEKTE OSIM IZ TABELE 14)
 16. Obrazac Tabela 16. - KONTROLA PROCESNIH PARAMETARA IZVORA ZAGAĐIVANJA
 17. Obrazac Tabela 17. - KONTROLA POSTROJENJA ZA TRETMAN GASOVA
 18. Obrazac Tabela 18. - KARAKTERISTIKE INSTRUMENATA KORIŠĆENIH ZA MERENJE U POSTROJENJU ZA REGISTROVANJE EMISIJA
 19. Obrazac Tabela 19. - MONITORING EMISIJA
 20. Obrazac Tabela 2. - OPASNE HEMIJSKE SUPSTANCE I HEMIJSKI PROIZVODI KORIŠĆENI U PROCESU PROIZVODNJE KAO SIROVINE ILI POMOĆNI MATERIJALI
 21. Obrazac Tabela 20. - EMISIJE U VAZDUH U SLUČAJU UDESA, PUŠTANJA U RAD, NEPLANIRANIH DOGAĐAJA
 22. Obrazac Tabela 21. - MIRISI
 23. Obrazac Tabela 22. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA DIREKTNO U VODNO TELO (REKA, JEZERO I DR.)
 24. Obrazac Tabela 23. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U PODZEMLJE
 25. Obrazac Tabela 24. - ODVOD OTPADNIH VODA NA TRETMAN U POSTROJENJA DRUGIH OPERATERA
 26. Obrazac Tabela 25. - ZAGAĐUJUĆE MATERIJE U VODAMA
 27. Obrazac Tabela 26. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA - KONTROLA PROIZVODNOG PROCESA (GDE JE PROCES KONTROLE VAŽAN ZA PREVENCIJU ZAGAĐIVANJA VODA)
 28. Obrazac Tabela 27. - PROCES KONTROLE SOPSTVENOG POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA
 29. Obrazac Tabela 28. - OPIS MERNE OPREME ZA OTPADNE VODE KOJE POSEDUJE LABORATORIJA
 30. Obrazac Tabela 29. - MONITORING ISPUŠTANJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKA I PODZEMNA VODNA TELA ILI SISTEM ZA SAKUPLJANJE
 31. Obrazac Tabela 3. - OPASNI PROIZVODI NASTALI U TOKU PROCESA PROIZVODNJE (MEĐUPROIZVODI)
 32. Obrazac Tabela 30. - MONITORING ŽIVOTNE SREDINE NA MESTU ISPUŠTANJA
 33. Obrazac Tabela 31. - ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U SLUČAJU UDESA, PUŠTANJA U RAD, NEPLANIRANIH DOGAĐAJA
 34. Obrazac Tabela 32. - POTROŠNJA VODE
 35. Obrazac Tabela 33. - PODACI O OPREMI ZA MERENJE POTROŠNJE VODA
 36. Obrazac Tabela 34. - POTROŠNJA VODE - MONITORING PROCESNIH PARAMETARA I UZORKOVANJE*
 37. Obrazac Tabela 35. - PROIZVODNJA I POSTUPANJE SA OTPADOM
 38. Obrazac Tabela 36. - SAKUPLJANJE I PREVOZ OTPADA
 39. Obrazac Tabela 37. - ODLAGANJE OTPADA
 40. Obrazac Tabela 38. - ZBIRNI PREGLED IZVORA BUKE
 41. Obrazac Tabela 4. - OPASNE HEMIJSKE SUPSTANCE ILI MATERIJALI U FINALNOM PROIZVODU OPERATERA
 42. Obrazac Tabela 5. - KORIŠĆENJE GORIVA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE I TRANSPORT NA LOKACIJI POSTROJENJA
 43. Obrazac Tabela 6. - KORIŠĆENJE TOPLOTNE ENERGIJE OD SPOLJNIH SNABDEVAČA
 44. Obrazac Tabela 7. - POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 45. Obrazac Tabela 8. - KORIŠĆENJE GORIVA U ENERGETICI (TABELA SE PRIMENJUJE NA POSTROJENJA GDE SU GLAVNE AKTIVNOSTI PROIZVODNJA TOPLOTNE I/ILI ELEKTRIČNE ENERGIJE)
 46. Obrazac Tabela 9. - KARAKTERISTIKE OPREME ZA MERENJE POTROŠNJE TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE
 47. PODACI IZ EVIDENCIJE KORISNIKA IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 48. PODACI O VISOKOAKTIVNOM IZVORU
 49. PRIJAVA IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 50. PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE/GRADA
 51. ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
 52. ZAHTEV ZA DODELU EKO ZNAKA
 53. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PROMET (UVOZ/IZVOZ) IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 54. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRANZIT IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 55. ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ZA RAD POSTROJENJA I OBAVLJANJE AKTIVNOSTI NA ODREĐENOJ LOKACIJI
 56. ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE
 57. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI
 58. ZAHTEV ZA SUBVENCIONISANU KUPOVINU NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I NOVIH VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON)