Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Porezi na imovinu


  1. OBRAZAC PPI-1 - PORESKA PRIJAVA O UTVRĐENOM POREZU NA IMOVINU
  2. OBRAZAC PPI-2 - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU
  3. OBRAZAC PPI-3 - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA NASLEĐE I POKLON (u primeni od 1. januara 2021. godine)
  4. OBRAZAC PPI-4/1 - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA NA NEPOKRETNOSTI
  5. OBRAZAC PPI-4 - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, OSIM NA NEPOKRETNOSTI