Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Građevinarstvo, komunalna, stambena delatnost i stambeni odnosi


 1. DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA
 2. GODIŠNJI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA
 3. IZJAVA FIZIČKOG LICA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA (Grad Beograd)
 4. IZJAVA PRAVNOG LICA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA (Grad Beograd)
 5. IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ AKTIVNOSTI STRUČNOG USAVRŠAVANJA
 6. OBRAZAC EVIDENCIONE PRIJAVE
 7. OBRAZAC IZVEŠTAJA U VEZI SA STAMBENIM POTREBAMA, USLOVIMA STANOVANJA I PROGRAMIMA STAMBENE PODRŠKE U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE
 8. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU ILI DRUGOM PRAVNOM LICU
 9. PLAN UKLANJANJA OBJEKATA
 10. POJEDINAČNI POPISNI LIST ZA EVIDENTIRANJE NEZAKONITO IZGRAĐENOG OBJEKTA
 11. PRIJAVA FIZIČKOG LICA ZA JAVNO NADMETANJE (Grad Beograd)
 12. PRIJAVA PRAVNOG LICA ZA JAVNO NADMETANJE (Grad Beograd)
 13. PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KUPOVINU STANA POD POVOLJNIJIM USLOVIMA
 14. PROGRAM UKLANJANJA OBJEKATA
 15. SPISAK IZRAĐENIH GLAVNIH PROJEKATA, ODNOSNO PROJEKATA ZA KOJE JE IZVRŠENA TEHNIČKA KONTROLA, ZA OBJEKTE IZ ČLANA 133. STAV 2. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
 16. SPISAK IZVEDENIH OBJEKATA IZ ČLANA 133. STAV 2. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
 17. SPISAK OBJEKATA IZ ČLANA 133. STAV 2. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI U ČIJOJ JE IZGRADNJI UČESTVOVALO PRIVREDNO DRUŠTVO
 18. SPISAK ZAPOSLENIH LICA SA LICENCOM ODGOVORNOG PROJEKTANTA/IZVOĐAČA RADOVA
 19. SRPSKA TEHNIČKA OCENA
 20. TROGODIŠNJI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA
 21. ZAHTEV ZA DAVANJE INFORMACIJE O REGULISANOJ NAKNADI ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA (Grad Beograd)
 22. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O IZMIRENIM OBAVEZAMA (Grad Beograd)
 23. ZAHTEV ZA KONAČAN OBRAČUN NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU REDOVNE PROCEDURE (Grad Beograd)
 24. ZAHTEV ZA OBRAČUN NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE (Grad Beograd)
 25. ZAHTEV ZA OBRAČUN NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU REDOVNE PROCEDURE (Grad Beograd)
 26. ZAHTEV ZA OBRAČUN NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU REDOVNE PROCEDURE PO IZMENJENOJ DOKUMENTACIJI (Grad Beograd)
 27. ZAHTEV ZA PLAĆANJE KADA JE OVLAŠĆENI PREDLAGAČ FOND ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
 28. ZAHTEV ZA PLAĆANJE KADA JE OVLAŠĆENI PREDLAGAČ NADLEŽNO MINISTARSTVO
 29. ZAHTEV ZA POVRAĆAJ DOKUMENTACIJE I ODUSTAJANJE OD REGULISANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA (Grad Beograd)
 30. ZAHTEV ZA PRESEČAN OBRAČUN NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU REDOVNE PROCEDURE (Grad Beograd)
 31. ZAHTEV ZA PROMENU UGOVORENOG NAČINA PLAĆANJA NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE (Grad Beograd)
 32. ZAHTEV ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O IZMIRENJU DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA (Grad Beograd)
 33. ZBIRNI POPISNI LIST ZA EVIDENTIRANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA