Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja


 1. OBRAZAC P04-01 - PRIJAVA NAMERE OBAVLJANJA RADIJACIONE DELATNOSTI/ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI
 2. OBRAZAC P04-02 - PRIJAVA GENERATORA ZRAČENJA
 3. OBRAZAC P04-03 - PRIJAVA ZATVORENOG IZVORA ZRAČENJA
 4. OBRAZAC P04-04 - PRIJAVA OTVORENOG IZVORA ZRAČENJA
 5. OBRAZAC P04-05 - POTVRDA O IMENOVANJU LICA ODGOVORNOG ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA ILI USPOSTAVLJANJU SLUŽBE ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
 6. OBRAZAC P04-06 - SPISAK IZLOŽENIH RADNIKA
 7. OBRAZAC P04-07 - SPISAK MONITORA ZRAČENJA I MERNE OPREME
 8. OBRAZAC P04-08 - SPISAK VOZAČA KOJI POSEDUJU SERTIFIKAT ZA PREVOZ OPASNE ROBE KLASE 7ADR/RID/ADN (RADIOAKTIVNE MATERIJE)
 9. OBRAZAC P04-09 - SPISAK VOZILA ZA PREVOZ OPASNE ROBE KLASE 7 ADR/RID/ADN (RADIOAKTIVNE MATERIJE)
 10. OBRAZAC P04-10 - SPISAK IZLOŽENIH RADNIKA KOJI POSEDUJU DOZVOLU ZA RAD NA VISINI I RADNO ISKUSTVO NA UKLANJANJU RADIOAKTIVNIH GROMOBRANA
 11. OBRAZAC P04-11 - SPISAK OPREME ZA UKLANJANJE GROMOBRANA I KONTEJNERA ZA TRANSPORT I ČUVANJE IZVORA ZRAČENJA
 12. OBRAZAC P04-12 - ZAHTEV ZA DOBIJANJE SAGLASNOSTI NA PRELIMINARNI IZVEŠTAJ O SIGURNOSTI
 13. OBRAZAC P05-01 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
 14. OBRAZAC P05-02 - SPISAK RADNO ANGAŽOVANIH LICA
 15. OBRAZAC P05-04 - SPISAK IZLOŽENIH RADNIKA
 16. OBRAZAC P05-05 - OBRAZAC ZA LICE ODGOVORNO ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
 17. OBRAZAC P05-06 - SPISAK OPREME ZA UKLANJANJE NAPUŠTENIH IZVORA ZRAČENJA I KONTEJNERA ZA TRANSPORT I ČUVANJE NAPUŠTENIH IZVORA ZRAČENJA I OPREME ZA DEKONTAMINACIJU
 18. OBRAZAC P05-07 - SPISAK PROGRAMA OBUČAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA ZA SPROVOĐENJE MERA RADIJACIONE SIGURNOSTI
 19. OBRAZAC P05-08 - EVIDENCIJA O IZVRŠENIM POSLOVIMA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
 20. OBRAZAC P22-01 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DEKOMISIJU POSTROJENJA
 21. OBRAZAC P22-02 - SPISAK IZLOŽENIH RADNIKA I DRUGIH LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE DEKOMISIJE
 22. OBRAZAC P22-03 - POTVRDA O IMENOVANJU LICA ODGOVORNOG ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA ILI USPOSTAVLJANJU SLUŽBE ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
 23. OBRAZAC P22-04 - SPISAK OPREME I SREDSTAVA
 24. P25-01 - DEKLARACIJA O PROGLAŠENJU RADIOAKTIVNOG MATERIJALA ILI ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA ZA RADIOAKTIVNI OTPAD
 25. P25-02 - IZGLED IDENTIFIKACIONE OZNAKE PAKOVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA