Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - NBS i banke


 1. IZJAVA LICA KOJE ĆE RUKOVODITI POSLOVIMA OGRANKA, ODNOSNO NEPOSREDNIM PRUŽANJEM USLUGA POVEZANIH SA VIRTUELNIM VALUTAMA U STRANOJ DRŽAVI
 2. IZJAVA ČLANA UPRAVE/RUKOVODIOCA PRUŽAOCA USLUGA POVEZANIH SA VIRTUELNIM VALUTAMA
 3. IZVEŠTAJ O OBRAĐENIM NOVČANICAMA I KOVANOM NOVCU KOJI GLASE NA EVRO
 4. IZVEŠTAJ O PROCESU INTERNE PROCENE ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE - (IZVEŠTAJ O ICAAP-U)
 5. IZVEŠTAJ O PROMETU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 6. IZVEŠTAJ S PODACIMA O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I O KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM
 7. IZVOD IZ EVIDENCIJE AKTIVNOSTI NAPLATE POTRAŽIVANJA KOJE JE BANKA POVERILA TREĆEM LICU (PRUŽAOCU USLUGA)
 8. IZVOD IZ EVIDENCIJE SVIH AKTIVNOSTI KOJE JE BANKA POVERILA TREĆEM LICU (PRUŽAOCU USLUGA), KAO I AKTIVNOSTI KOJE JE PRUŽALAC USLUGA POVERIO DRUGOM LICU
 9. MESEČNI IZVEŠTAJ O MORATORIJUMU
 10. MESEČNI IZVEŠTAJ O OBRAĐENOM GOTOVOM NOVCU
 11. MESEČNI IZVEŠTAJ O ODOBRENOM REPROGRAMU KREDITA LICIMA KOJA SE BAVE OTKUPOM I SKLADIŠTENJEM VOĆA U HLADNJAČI
 12. MESEČNI IZVEŠTAJ O ODOBRENOM REPROGRAMU POLJOPRIVREDNIH KREDITA
 13. MESEČNI IZVEŠTAJ O ODOBRENOM REPROGRAMU
 14. MESEČNI IZVEŠTAJ O OMOGUĆENIM OLAKŠICAMA U OTPLATI OBAVEZA
 15. MESEČNI IZVEŠTAJ O OMOGUĆENIM OLAKŠICAMA U OTPLATI
 16. MINIMALNA SADRŽINA EVIDENCIJE UVOĐENJA NOVIH PROIZVODA
 17. MORATORIJUM DL
 18. NALOG - SPECIFIKACIJA ZA ISPLATU EFEKTIVE
 19. NALOG - SPECIFIKACIJA ZA UPLATU EFEKTIVE
 20. OBAVEŠTENJE O NAMERAVANOM, ODNOSNO IZVRŠENOM USTUPANJU
 21. OBAVEŠTENJE O POVERAVANJU/POTPOVERAVANJU AKTIVNOSTI U VEZI SA INFORMACIONIM SISTEMOM
 22. OBRAZAC - KORISNICI VV - BROJ I VRSTA KORISNIKA VIRTUELNIH VALUTA PO VRSTAMA USLUGA
 23. OBRAZAC - KRIPTOMATI, NJIHOVI KORISNICI I TRANSAKCIJE
 24. OBRAZAC - KS - VV - PLATNE TRANSAKCIJE POVEZANE S TRANSAKCIJAMA S VIRTUELNIM VALUTAMA IZVRŠENE U OKVIRU KARTIČNOG SISTEMA PLAĆANJA
 25. Obrazac - OVLAŠĆENJE NARODNOJ BANCI SRBIJE DA SE NAPLATI IZ DEVIZA BANKE NA IME NEIZMIRENJA OBAVEZE
 26. Obrazac - OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KORIŠĆENJE KRATKOROČNIH DINARSKIH KREDITA
 27. OBRAZAC - PLATNE TRANSAKCIJE VV - PLATNE TRANSAKCIJE POVEZANE S TRANSAKCIJAMA S VIRTUELNIM VALUTAMA
 28. OBRAZAC - RAČUNI PUVV - PRUŽAOCI USLUGA KOJI IMAJU OTVOREN TEKUĆI ILI DRUGI PLATNI RAČUN
 29. OBRAZAC - TRANSAKCIJE VV - TRANSAKCIJE S VIRTUELNIM VALUTAMA PRUŽAOCA USLUGA
 30. Obrazac - ZALOŽNA IZJAVA
 31. Obrazac - ZBIRNI PREGLED PODNETIH I ODOBRENIH ZAHTEVA ZA IZMENU USLOVA OTPLATE POTRAŽIVANJA
 32. Obrazac 1 - OBRAČUN LIZING NAKNADE I DRUGIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU ZAKLJUČENJEM UGOVORA O LIZINGU
 33. Obrazac 1 - PODACI KOJI SE ODNOSE NA INTERNET PROTOKOL, ADRESU BANKE I LICA KOJA SU OVLAŠĆENA DA U IME I ZA RAČUN BANKE OBAVLJAJU POSLOVE U VEZI SA KUPOVINOM/PRODAJOM DEVIZA, aukcijska kupovina/prodaja hartija od vrednosti
 34. Obrazac 1 - PODACI KOJI SE ODNOSE NA INTERNET PROTOKOL, ADRESU BANKE I LICA KOJA SU OVLAŠĆENA DA U IME I ZA RAČUN BANKE OBAVLJAJU POSLOVE U VEZI SA KUPOVINOM/PRODAJOM DEVIZA, aukcijska spot/svop kupovina/prodaja deviza između Narodne banke Srbije i banaka
 35. Obrazac 1a - OE DEPOZITA - OBAVEZNI ELEMENTI UGOVORA
 36. Obrazac 1a - OSNOVNI PODACI O DEPOZITU
 37. Obrazac 1a - PI DEPOZITA - PLAN ISPLATE DEPOZITA
 38. Obrazac 1b - OE KREDITA - OBAVEZNI ELEMENTI UGOVORA
 39. Obrazac 1b - OSNOVNI PODACI O KREDITU/PLATNOJ KARTICI
 40. Obrazac 1b - PO KREDITA - PLAN OTPLATE KREDITA
 41. Obrazac 1d - OSNOVNI PODACI O OTVARANJU I VOĐENJU RAČUNA
 42. Obrazac 1g - OSNOVNI PODACI O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU RAČUNA
 43. Obrazac 1v - OE LIZINGA - OBAVEZNI ELEMENTI UGOVORA
 44. Obrazac 1v - OSNOVNI PODACI O LIZINGU
 45. Obrazac 1v - PO LIZINGA - PLAN OTPLATE LIZINGA
 46. Obrazac 2 - DEVIZNA POZICIJA BANKE
 47. Obrazac 2 - ELEMENTI POSEBNOG UGOVORA ZA SPOT KUPOVINU/PRODAJU DEVIZA
 48. Obrazac 2 - PLAN OTPLATE LIZINGA
 49. Obrazac 3 - ELEMENTI POSEBNOG UGOVORA ZA SVOP KUPOVINU/PRODAJU DEVIZA
 50. Obrazac 3 - INFORMATIVNA PONUDA
 51. Obrazac 3a - IZVEŠTAJ O SPOT KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA
 52. Obrazac 3b - IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA S DATUMOM IZVRŠENJA RAZLIČITIM OD SPOT VALUTE
 53. OBRAZAC 3G - IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA
 54. Obrazac 3v - IZVEŠTAJ O SVOP KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA
 55. OBRAZAC 4A - IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA
 56. OBRAZAC 4AA - IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI I TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENJA KRAĆIM OD SPOT VALUTE - PRODAJI DRUGOJ BANCI I KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLJUČENE OD 9.00 DO 12.30 ČASOVA
 57. OBRAZAC 4AB - IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI I TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENJA KRAĆIM OD SPOT VALUTE - PRODAJI DRUGOJ BANCI I KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLJUČENE OD 12.30 DO 16.00 ČASOVA
 58. OBRAZAC 4B - IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA S DATUMOM IZVRŠENJA RAZLIČITIM OD SPOT VALUTE
 59. Obrazac 4v - IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SVOP PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA
 60. OBRAZAC 8A - IZVEŠTAJ O VALUTNO INDEKSIRANIM KREDITIMA BANAKA
 61. OBRAZAC 8B - IZVEŠTAJ O VALUTNO INDEKSIRANIM DEPOZITIMA BANAKA
 62. OBRAZAC 8V - IZVEŠTAJ O ISPRAVKAMA VREDNOSTI ZA DEVIZNE KREDITE I VALUTNO INDEKSIRANE KREDITE BANAKA
 63. Obrazac AK - IZVEŠTAJ O POVEĆANJU I SMANJENJU AKCIONARSKOG KAPITALA BANKE
 64. Obrazac AKC - PREGLED NAJVEĆIH AKCIONARA BANKE
 65. OBRAZAC BEONIA - IZVEŠTAJ O PREKONOĆNIM POZAJMICAMA IZMEĐU BANAKA
 66. OBRAZAC BS - BILANS STANJA BANKE
 67. OBRAZAC BU - BILANS USPEHA BANKE
 68. Obrazac BŠP - IZVEŠTAJ O BROJU ŠTEDNIH PARTIJA PO VISINI ŠTEDNIH ULOGA
 69. OBRAZAC DDR IZVEŠTAJ O DNEVNOM STANJU NA DEVIZNIM RAČUNIMA U DOMAĆIM I STRANIM BANKAMA
 70. Obrazac DEP - PREGLED NAJVEĆIH DEPONENATA BANKE
 71. Obrazac DEV - DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU DEVIZNOG RIZIKA BANKE
 72. OBRAZAC DHOV-OC1 - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA OPŠTI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI (METOD DOSPEĆA)
 73. OBRAZAC DHOV-OC2 - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA OPŠTI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI (METOD TRAJANJA)
 74. OBRAZAC DHOV-PTK - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA SPECIFIČNI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU POZICIJA IZ PORTFOLIJA NAMENJENOG TRGOVANJU ZASNOVANOM NA KORELACIJAMA
 75. OBRAZAC DHOV-SC - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA SPECIFIČNI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI
 76. OBRAZAC DHOV-SEK - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA SPECIFIČNI CENOVNI RIZIK PO OSNOVU SEKJURITIZOVANIH POZICIJA
 77. OBRAZAC DKT - IZVEŠTAJ O KNJIZI TRGOVANJA - DNEVNA STANJA
 78. OBRAZAC DPO - IZVEŠTAJ O DNEVNOM STANJU POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
 79. OBRAZAC DTI - IZVEŠTAJ O STEPENU KREDITNE ZADUŽENOSTI
 80. OBRAZAC DŠ - DINARSKI ŠTEDNI ULOZI STANOVNIŠTVA
 81. OBRAZAC DŠ - IZVEŠTAJ O STANJU DEVIZNE ŠTEDNJE KOD BANAKA
 82. Obrazac DŠP - IZVEŠTAJ O DNEVNOM PRILIVU I ODLIVU DEVIZNE ŠTEDNJE SA ŠTEDNIH PARTIJA, PO VISINI ŠTEDNIH ULOGA
 83. Obrazac EA - IZVEŠTAJ O NOVOJ EMISIJI AKCIJA BANKE
 84. OBRAZAC EKT - IZVEŠTAJ O ELEMENTIMA KNJIGE TRGOVANJA
 85. OBRAZAC EOSF - IZVEŠTAJ O ELEMENTIMA KOJI OBEZBEĐUJU STABILNO FINANSIRANJE ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA NETO STABILNIH IZVORA FINANSIRANJA
 86. OBRAZAC EZSF - IZVEŠTAJ O ELEMENTIMA KOJI ZAHTEVAJU STABILNO FINANSIRANJE ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA NETO STABILNIH IZVORA FINANSIRANJA
 87. OBRAZAC FBE - IZVEŠTAJ O STRUKTURI RESTRUKTURIRANIH POTRAŽIVANJA
 88. OBRAZAC FH 1 - IZVEŠTAJ O UČEŠĆU KREDITA U DINARIMA INDEKSIRANIH DEVIZNOM KLAUZULOM I KREDITA U STRANOJ VALUTI U UKUPNIM NOVOODOBRENIM KREDITIMA ODOBRENIM DUŽNICIMA IZ NEFINANSIJSKOG I NEDRŽAVNOG SEKTORA
 89. OBRAZAC FH 2 - IZVEŠTAJ O PROMENI STANJA KREDITA U DINARIMA INDEKSIRANIH DEVIZNOM KLAUZULOM I KREDITA U STRANOJ VALUTI ODOBRENIH DUŽNICIMA IZ NEFINANSIJSKOG I NEDRŽAVNOG SEKTORA
 90. OBRAZAC FH 3 - IZVEŠTAJ O PROMENI STANJA KREDITA U DINARIMA INDEKSIRANIH DEVIZNOM KLAUZULOM I KREDITA U STRANOJ VALUTI ODOBRENIH DUŽNICIMA IZ NEFINANSIJSKOG I NEDRŽAVNOG SEKTORA - KUMULATIVNO
 91. OBRAZAC GL IZVEŠTAJ O PLANIRANIM NOVČANIM PRILIVIMA I ODLIVIMA - GEP LIKVIDNOSTI
 92. OBRAZAC GR 1 - IZVEŠTAJ O GEOGRAFSKOJ RASPODELI IZLOŽENOSTI PREMA LOKACIJI DUŽNIKA (SP)
 93. OBRAZAC GR 2 - IZVEŠTAJ O GEOGRAFSKOJ RASPODELI IZLOŽENOSTI PREMA LOKACIJI DUŽNIKA (IRB)
 94. OBRAZAC GR 3 - IZVEŠTAJ O UKUPNIM KAPITALNIM ZAHTEVIMA ZA KREDITNI RIZIK PO ZEMLJAMA DUŽNIKA
 95. Obrazac HOV-FAKTOR - PREGLED STANJA HARTIJA OD VREDNOSTI U AKTIVI FAKTORING I/ILI FORFETING KOMPANIJE
 96. Obrazac HOV-LIZING - PREGLED STANJA HARTIJA OD VREDNOSTI U AKTIVI DAVAOCA FINANSIJSKOG LIZINGA
 97. Obrazac HOV-OSIG - PREGLED STANJA I TRANSAKCIJA HARTIJA OD VREDNOSTI U AKTIVI DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
 98. OBRAZAC IRB - ZBIRNI IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA KREDITNI RIZIK, RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I RIZIK IZMIRENJA/ISPORUKE PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA PREMA IRB PRISTUPU
 99. OBRAZAC IRB-B - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA BANKAMA
 100. OBRAZAC IRB-DCB - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA DRŽAVAMA I CENTRALNIM BANKAMA
 101. OBRAZAC IRB-MSP (PD) - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA IZ KLASE IZLOŽENOSTI PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 102. OBRAZAC IRB-MSPH (FL) - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKAMA NA NEPOKRETNOSTIMA PREMA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA IZ KLASE IZLOŽENOSTI PREMA FIZIČKIM LICIMA
 103. OBRAZAC IRB-OFLH - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA FIZIČKIM LICIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKAMA NA NEPOKRETNOSTIMA, OSIM IZLOŽENOSTI PREMA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
 104. OBRAZAC IRB-OI (FL) - IZVEŠTAJ O OSTALIM IZLOŽENOSTIMA PREMA FIZIČKIM LICIMA, OSIM IZLOŽENOSTI PREMA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
 105. OBRAZAC IRB-OI (PD) - IZVEŠTAJ O OSTALIM IZLOŽENOSTIMA PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 106. OBRAZAC IRB-OMSP (FL) - IZVEŠTAJ O OSTALIM IZLOŽENOSTIMA PREMA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA IZ KLASE IZLOŽENOSTI PREMA FIZIČKIM LICIMA
 107. OBRAZAC IRB-RFL - IZVEŠTAJ O KVALIFIKOVANIM REVOLVING IZLOŽENOSTIMA PREMA FIZIČKIM LICIMA
 108. OBRAZAC IRB-SEK - IZVEŠTAJ O KAPITALNIM ZAHTEVIMA ZA KREDITNI RIZIK PO OSNOVU SEKJURITIZACIJE PREMA IRB PRISTUPU
 109. OBRAZAC IRB-SK (PD) - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PO OSNOVU SPECIJALIZOVANOG KREDITIRANJA IZ KLASE IZLOŽENOSTI PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 110. OBRAZAC IRB-VU - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PO OSNOVU VLASNIČKIH ULAGANJA
 111. Obrazac IRP - IZVEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM POTRAŽIVANJIMA
 112. OBRAZAC ISO - PREGLED INSTRUMENATA KAPITALA I SUBORDINIRANIH OBAVEZA BANKE
 113. OBRAZAC KA 1- IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE BANKE
 114. OBRAZAC KA 2 - IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI VANBILANSNIH STAVKI BANKE
 115. OBRAZAC KA 3 - PREGLED SREDSTAVA OBEZBEĐENJA BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE
 116. OBRAZAC KA 4 - IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE PO DUŽNICIMA
 117. OBRAZAC KA 5 - IZVEŠTAJ O SEKTORSKOJ STRUKTURI BILANSNE AKTIVE
 118. OBRAZAC KAP - IZVEŠTAJ O KAPITALU BANKE
 119. OBRAZAC KAP-DET - IZVEŠTAJ O PODACIMA POTREBNIM ZA OBRAČUN POJEDINIH ELEMENATA KAPITALA I ODBITNIH STAVKI OD KAPITALA BANKE, KAO I O ZAŠTITNIM SLOJEVIMA KAPITALA
 120. OBRAZAC KAP-PR - PRIVREMENI IZVEŠTAJ O KAPITALU BANKE
 121. OBRAZAC KBS - KONSOLIDOVANI BILANS STANJA BANKARSKE GRUPE
 122. OBRAZAC KBU - KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA BANKARSKE GRUPE
 123. OBRAZAC KDR - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA DEVIZNI RIZIK
 124. OBRAZAC KOCI - KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU BANKARSKE GRUPE
 125. OBRAZAC KPO - PREGLED STRUKTURE KVALIFIKOVANIH PODOBNIH OBAVEZA
 126. OBRAZAC KSK - PREGLED KLJUČNIH SOFTVERSKIH KOMPONENTI U INFORMACIONOM SISTEMU POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE KRITIČNIH FUNKCIJA I KLJUČNIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI
 127. OBRAZAC LBS - BILANS STANJA DAVAOCA LIZINGA
 128. OBRAZAC LBU - BILANS USPEHA DAVAOCA LIZINGA
 129. OBRAZAC LDOS-FL - POTRAŽIVANJA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA PREMA DOSPELOSTI
 130. OBRAZAC LDOS-OL - POTRAŽIVANJA PO OSNOVU OPERATIVNOG LIZINGA PREMA DOSPELOSTI
 131. Obrazac LIK - DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LIKVIDNOSTI BANKE
 132. Obrazac LIKPROJ - DNEVNI IZVEŠTAJ O PLANIRANIM TRANSAKCIJAMA I PROJEKCIJAMA LIKVIDNIH SREDSTAVA
 133. OBRAZAC LOP - OSNOVNI PODACI O DAVAOCU LIZINGA
 134. Obrazac LOR - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU LIZING OBAVEZNE REZERVE
 135. OBRAZAC LPI - POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DAVAOCA LIZINGA
 136. OBRAZAC LPP - PREGLED POSTUPANJA S VRAĆENIM PREDMETIMA LIZINGA
 137. OBRAZAC LR1 - IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LEVERIDŽA
 138. OBRAZAC LR2 - PREGLED IZNOSA IZLOŽENOSTI BANKE KOJE ULAZE U OBRAČUN POKAZATELJA LEVERIDŽA PO PONDERIMA RIZIKA
 139. OBRAZAC LR3 - PREGLED VRSTA IZLOŽENOSTI BANKE KOJE SE UKLJUČUJU U OBRAČUN POKAZATELJA LEVERIDŽA
 140. OBRAZAC LSTR-FL - STRUKTURA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA
 141. OBRAZAC LSTR-FSO - STRUKTURA FINANSIJSKIH SREDSTAVA I OBAVEZA
 142. OBRAZAC LSTR-OL - STRUKTURA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU OPERATIVNOG LIZINGA
 143. OBRAZAC LVD-FL - PREGLED NAJVEĆIH DUŽNIKA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA
 144. OBRAZAC LVD-OL - PREGLED NAJVEĆIH DUŽNIKA PO OSNOVU OPERATIVNOG LIZINGA
 145. OBRAZAC LVP - PREGLED NAJVEĆIH POVERILACA DAVAOCA LIZINGA
 146. OBRAZAC MA - STANJE ODREĐENIH DINARSKIH I DEVIZNIH MONETARNIH AGREGATA
 147. OBRAZAC MIN KAP - VV - IZVEŠTAJ O MINIMALNOM KAPITALU
 148. OBRAZAC MKO - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU MINIMALNOG ZAHTEVA ZA KAPITALOM I PODOBNIM OBAVEZAMA
 149. OBRAZAC MNT - IZVEŠTAJ O POZAJMICAMA DUŽE ROČNOSTI IZMEĐU BANAKA
 150. Obrazac NAMENA-LIZING - PREGLED POTRAŽIVANJA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA I KREDITA DATIH SEKTORU STANOVNIŠTVA, PO NAMENAMA
 151. OBRAZAC NDEP IZVEŠTAJ O NEDELJNOM PREGLEDU DESET NAJVEĆIH DEPONENATA BANKE
 152. OBRAZAC NGD - IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM GUBICIMA/DOBICIMA
 153. OBRAZAC NOVA USLUGA
 154. OBRAZAC NPE - IZVEŠTAJ O PROBLEMATIČNIM POTRAŽIVANJIMA BANKE
 155. OBRAZAC NPL 1 - IZVEŠTAJ O STRUKTURI PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE
 156. OBRAZAC NPL 2 - IZVEŠTAJI O STRUKTURI PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE PREMA DANIMA U DOCNJI
 157. OBRAZAC NPL 3 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA VISINE PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE
 158. OBRAZAC NPL 4 - IZVEŠTAJ O VREDNOSTI SREDSTAVA OBEZBEĐENJA PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE
 159. OBRAZAC NPL 5 - IZVEŠTAJ O STRUKTURI PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE PO DUŽNICIMA IZ NEFINANSIJSKOG I NEDRŽAVNOG SEKTORA
 160. OBRAZAC OCI - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU BANKE
 161. OBRAZAC OOB - PREGLED OBAVEZA BANKE ČIJE JE ISPUNJENJE OBEZBEĐENO ZALOŽNIM PRAVOM, SREDSTVOM FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA ILI DRUGIM SRODNIM PRAVOM
 162. Obrazac OP - OSNOVNI PODACI O BANCI
 163. OBRAZAC OR - DEV. - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU DEVIZNE OBAVEZNE REZERVE
 164. OBRAZAC OR - DIN. - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU DINARSKE OBAVEZNE REZERVE
 165. OBRAZAC OR - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA OPERATIVNI RIZIK
 166. OBRAZAC OR - MFO - PREGLED PODATAKA O DINARSKIM I DEVIZNIM OBAVEZAMA, KAO I KAMATNIM MARŽAMA PO OSNOVU SREDSTAVA KOJE BANKE PRIMAJU U SKLADU S TAČKOM 3. ODREDBA POD 4) ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE
 167. OBRAZAC OR - SK - IZVEŠTAJ O STANJU DINARSKIH KREDITA ODOBRENIH PO OSNOVU GARANTNE ŠEME KOJI ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE
 168. OBRAZAC OR-DET - IZVEŠTAJ O BRUTO GUBICIMA PO LINIJAMA POSLOVANJA I VRSTAMA DOGAĐAJA
 169. OBRAZAC OR-MZG - IZVEŠTAJ O MATERIJALNO ZNAČAJNIM GUBICIMA PO OSNOVU OPERATIVNOG RIZIKA
 170. OBRAZAC PAK - IZVEŠTAJ O ELEMENTIMA RIZIČNE AKTIVE I POKAZATELJIMA ADEKVATNOSTI KAPITALA
 171. OBRAZAC PAK-PDB - IZVEŠTAJ O UKUPNIM KAPITALNIM ZAHTEVIMA I POKAZATELJU ADEKVATNOSTI KAPITALA PODREĐENOG DRUŠTVA - BANKE SA SEDIŠTEM VAN REPUBLIKE SRBIJE
 172. OBRAZAC PAO - PREGLED BILANSNE IMOVINE I OBAVEZA I VANBILANSNIH STAVKI POVEZANIH S KRITIČNIM FUNKCIJAMA I KLJUČNIM POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA
 173. OBRAZAC PIM - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA CENOVNI, DEVIZNI I ROBNI RIZIK PRIMENOM PRISTUPA INTERNIH MODELA
 174. OBRAZAC PIM-DET - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA CENOVNI, DEVIZNI I ROBNI RIZIK PRIMENOM PRISTUPA INTERNIH MODELA - DETALJAN PREGLED
 175. OBRAZAC PKI - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA RIZIK PRILAGOĐAVANJA KREDITNE IZLOŽENOSTI (CVA RIZIK)
 176. OBRAZAC PMP - PREGLED MEĐUSOBNE POVEZANOSTI
 177. OBRAZAC PNO - IZVEŠTAJ O PROMENI NIVOA OBEZVREĐENJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA
 178. OBRAZAC PO - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA CENOVNI, DEVIZNI I ROBNI RIZIK PO OSNOVU POZICIJA U OPCIJAMA
 179. OBRAZAC POB - PREGLED PODOBNIH OBAVEZA
 180. OBRAZAC POB-ROK - PREGLED PODOBNIH OBAVEZA BANKE PREMA PREOSTALOM ROKU DOSPEĆA
 181. OBRAZAC POKG - IZVEŠTAJ O PROMENI OČEKIVANIH KREDITNIH GUBITAKA FINANSIJSKIH SREDSTAVA
 182. OBRAZAC POL - PREGLED LICA ODGOVORNIH ZA OBEZBEĐIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA ZA PLAN RESTRUKTURIRANJA
 183. Obrazac POPP - IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I O PRODUŽENIM I PREVREMENO OTPLAĆENIM KREDITIMA - Prilog 13
 184. OBRAZAC POPP IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I O PRODUŽENIM I PREVREMENO OTPLAĆENIM KREDITIMA - Prilog 5
 185. Obrazac POTVRDA O PRIHVATANJU ZAHTEVA BANKE
 186. OBRAZAC PPLA-1 - IZVEŠTAJ O LIKVIDNOJ AKTIVI ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM
 187. OBRAZAC PPLA-2 - IZVEŠTAJ O ODLIVIMA LIKVIDNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM
 188. OBRAZAC PPLA-3 - IZVEŠTAJ O PRILIVIMA LIKVIDNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM
 189. OBRAZAC PPLA-4 - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM
 190. OBRAZAC PSP - PREGLED UČEŠĆA U PLATNIM SISTEMIMA I SISTEMIMA ZA PORAVNANJE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA
 191. OBRAZAC RII - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU PO OSNOVU RIZIKA IZMIRENJA/ISPORUKE
 192. OBRAZAC RR-PLD - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA ROBNI RIZIK - PRISTUP LESTVICE DOSPEĆA
 193. OBRAZAC RR-PP - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA ROBNI RIZIK - POJEDNOSTAVLJENI PRISTUP
 194. OBRAZAC RR-PPLD - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA ROBNI RIZIK - PROŠIRENI PRISTUP LESTVICE DOSPEĆA
 195. OBRAZAC RZ-1 - OBAVEŠTENJE O RIZICIMA ZADUŽIVANJA S PROMENLJIVOM NOMINALNOM KAMATNOM STOPOM I RIZICIMA ZADUŽIVANJA U STRANOJ VALUTI ILI UZ UGOVARANJE VALUTNE KLAUZULE
 196. OBRAZAC RZ-2 - OBAVEŠTENJE O RIZICIMA ZADUŽIVANJA S PROMENLJIVOM NOMINALNOM KAMATNOM STOPOM (KOD ZADUŽIVANJA U DINARIMA)
 197. OBRAZAC RZ-3 - OBAVEŠTENJE O RIZICIMA ZADUŽIVANJA U STRANOJ VALUTI ILI UZ UGOVARANJE VALUTNE KLAUZULE
 198. OBRAZAC SBG - 1 - OBAVEŠTENJE O SASTAVU GRUPE DRUŠTAVA
 199. OBRAZAC SBG - 2 - OBAVEŠTENJE O SASTAVU BANKARSKE GRUPE
 200. OBRAZAC SBG - 3 - PODACI O ČLANU BANKARSKE GRUPE
 201. OBRAZAC SEK - DET - IZVEŠTAJ O DETALJNIM PODACIMA O SEKJURITIZACIJI
 202. OBRAZAC SP - KKR - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA BANKAMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA KRATKOROČNIM KREDITNIM REJTINGOM
 203. OBRAZAC SP - OI - IZVEŠTAJ O OSTALIM IZLOŽENOSTIMA
 204. OBRAZAC SP - OIF - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PO OSNOVU ULAGANJA U OTVORENE INVESTICIONE FONDOVE
 205. OBRAZAC SP - VU - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PO OSNOVU VLASNIČKIH ULAGANJA
 206. OBRAZAC SP - ZBIRNI IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA KREDITNI RIZIK, RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I RIZIK IZMIRENJA/ISPORUKE PO OSNOVU SLOBODNIH ISPORUKA PREMA STANDARDIZOVANOM PRISTUPU
 207. OBRAZAC SP-B - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA BANKAMA
 208. OBRAZAC SP-DCB - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA DRŽAVAMA I CENTRALNIM BANKAMA
 209. OBRAZAC SP-FL - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA FIZIČKIM LICIMA
 210. OBRAZAC SP-JAT - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA JAVNIM ADMINISTRATIVNIM TELIMA
 211. OBRAZAC SP-MO - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
 212. OBRAZAC SP-MRB - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA MEĐUNARODNIM RAZVOJNIM BANKAMA
 213. OBRAZAC SP-OHN - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKAMA NA NEPOKRETNOSTIMA
 214. OBRAZAC SP-PD - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 215. OBRAZAC SP-PO - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PO OSNOVU POKRIVENIH OBVEZNICA
 216. OBRAZAC SP-SEK - IZVEŠTAJ O KAPITALNIM ZAHTEVIMA ZA KREDITNI RIZIK PO OSNOVU SEKJURITIZACIJE PREMA STANDARDIZOVANOM PRISTUPU
 217. OBRAZAC SP-SNO - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA U STATUSU NEIZMIRENJA OBAVEZA
 218. OBRAZAC SP-TALS - IZVEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA TERITORIJALNIM AUTONOMIJAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
 219. OBRAZAC SP-VRI - IZVEŠTAJ O VISOKORIZIČNIM IZLOŽENOSTIMA
 220. OBRAZAC SPG - PREGLED KVALIFIKOVANIH PODOBNIH OBAVEZA NA KOJE SE PRIMENJUJE STRANO PRAVO ILI KOJE SU OBEZBEĐENE GARANCIJOM REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO KOD KOJIH JE REPUBLIKA SRBIJA POVERILAC
 221. Obrazac SRB-FAKTOR - IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBAVEZAMA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE SE BAVI POSLOVIMA FAKTORINGA I FORFETINGA, PO SEKTORIMA
 222. Obrazac SRB-LIZING - IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBAVEZAMA DAVALACA FINANSIJSKOG LIZINGA, PO SEKTORIMA
 223. Obrazac SRB-OSIG - IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBAVEZAMA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, PO SEKTORIMA
 224. OBRAZAC TG - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
 225. Obrazac UB - PREGLED ULAGANJA BANKE U LICA KOJA NISU LICA U FINANSIJSKOM SEKTORU I U OSNOVNA SREDSTVA BANKE
 226. Obrazac UFS - PREGLED ULAGANJA BANKE U LICA U FINANSIJSKOM SEKTORU
 227. OBRAZAC UKD IZVEŠTAJ O UZETIM I PLASIRANIM KREDITIMA I DEPOZITIMA
 228. OBRAZAC VHOV - IZVEŠTAJ O KAPITALNOM ZAHTEVU ZA CENOVNI RIZIK PO OSNOVU VLASNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI
 229. Obrazac VI-GPL - VELIKA IZLOŽENOST PREMA GRUPI POVEZANIH LICA
 230. OBRAZAC VI-LI - IZVEŠTAJ O VELIKIM IZLOŽENOSTIMA BANKE
 231. Obrazac ZA - ZBIRNI PREGLED PODNETIH I ODOBRENIH ZAHTEVA ZA KONVERZIJU KREDITA
 232. OBRAZAC ZA DOSTAVU INTERNET PROTOKOL ADRESE (IP ADRESE) I SPISKA LICA KOJA SU OVLAŠĆENA DA U IME I ZA RAČUN BANKE PRISTUPAJU VEB-PLATFORMI
 233. Obrazac ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE KRATKOROČNOG DINARSKOG KREDITA
 234. Obrazac ZB - PREGLED DUŽNIKA KOJIMA SU ODOBRENI ZAHTEVI ZA KONVERZIJU KREDITA ILI IZMENU USLOVA OTPLATE
 235. POKAZATELJ RIZIKA KONCENTRACIJE
 236. POPIS ORGANIZACIONIH DELOVA BANKE, ODNOSNO DRUGOG OVLAŠĆENOG SUBJEKTA U KOJIMA SE VRŠE UPLATE, ISPLATE I OBRADA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 237. POTVRDA O PRIJEMU NOVCA ZA KOJI POSTOJI SUMNJA DA JE FALSIFIKOVAN
 238. POTVRDA O PRIVREMENO ODUZETOM NOVCU
 239. POTVRDA O PROMETU DEVIZNOG ŠTEDNOG ULOGA
 240. POTVRDA O STANJU DEVIZNOG ŠTEDNOG ULOGA
 241. PREGLED INDIKATORA KOJE BANKA KORISTI U PLANU OPORAVKA
 242. PREGLED KLJUČNIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI BANKE I KRITIČNIH FUNKCIJA BANKE
 243. PREGLED OPCIJA ZA OPORAVAK BANKE
 244. PREGLED SCENARIJA ZA TESTIRANJE OPCIJA ZA OPORAVAK BANKE
 245. PRIJAVA POTRAŽIVANJA
 246. PRILOG 1 - PI-KAP - PODACI KOJI SE ODNOSE NA KAPITAL BANKE
 247. PRILOG 12 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ OBUCI ZA PROVERU AUTENTIČNOSTI I RUČNU OBRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 248. PRILOG 14 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ OBUCI ZA PROVERU AUTENTIČNOSTI I RUČNU OBRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 249. PRILOG 15 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ OBUCI ZA PROVERU AUTENTIČNOSTI I RUČNU OBRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 250. PRILOG 2 - OBRAZAC SSKR - STANJE I STRUKTURA KNJIGOVODSTVENIH RAČUNA
 251. PRILOG 2 - PI-FIKAP - PODACI O OSNOVNIM KARAKTERISTIKAMA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SE UKLJUČUJU U OBRAČUN KAPITALA BANKE
 252. PRILOG 3 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ EKSPERTIZI NOVCA DOSTAVLJENOG POD SUMNJOM DA JE FALSIFIKOVAN
 253. PRILOG 4 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ EKSPERTIZI NOVCA DOSTAVLJENOG POD SUMNJOM DA JE FALSIFIKOVAN
 254. PRILOG 4 - PI-AKB - PODACI O UKUPNIM KAPITALNIM ZAHTEVIMA I POKAZATELJU ADEKVATNOSTI KAPITALA
 255. PRILOG 5 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ EKSPERTIZI NOVCA DOSTAVLJENOG POD SUMNJOM DA JE FALSIFIKOVAN
 256. PRILOG 5 - PI-GR - PODACI O GEOGRAFSKOJ RASPODELI IZLOŽENOSTI ZNAČAJNIH ZA IZRAČUNAVANJE KONTRACIKLIČNOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA
 257. PRILOG 6 - PI-KZS - PODACI O IZNOSU KONTRACIKLIČNOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA BANKE
 258. PUNOMOĆJE ZA PODIZANJE SREDSTAVA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
 259. UPITNIK ZA FIZIČKA LICA KOJA STIČU/UVEĆAVAJU VLASNIŠTVO U BANCI
 260. UPITNIK ZA LICE PREDLOŽENO ZA ČLANA UPRAVNOG I IZVRŠNOG ODBORA BANKE
 261. UPITNIK ZA PRAVNA LICA KOJA STIČU/UVEĆAVAJU VLASNIŠTVO U BANCI
 262. ZAHTEV ZA DAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH SA VIRTUELNIM VALUTAMA
 263. ZAHTEV ZA DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA
 264. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE OGRANKA U STRANOJ DRŽAVI ILI NEPOSREDNO PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH SA VIRTUELNIM VALUTAMA U STRANOJ DRŽAVI
 265. ZAHTEV ZA DOBIJANJE SAGLASNOSTI ZA REPRODUKOVANJE NOVČANICA I KOVANOG NOVCA
 266. ZAHTEV ZA EKSPERTIZU NOVCA RADI UTVRĐIVANJA NJEGOVE AUTENTIČNOSTI
 267. ZAHTEV ZA OBUKU ZAPOSLENIH KOD PRUŽALACA PLATNIH USLUGA ILI OVLAŠĆENIH MENJAČA ZA PROVERU AUTENTIČNOSTI I RUČNU OBRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 268. ZAHTEV ZA OBUKU ZAPOSLENIH U BANCI ZA PROVERU AUTENTIČNOSTI I RUČNU OBRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA EVRO
 269. ZAHTEV ZA OBUKU ZAPOSLENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBRADE KOVANOG NOVCA
 270. ZAHTEV ZA PREDAJU EFEKTIVE PO ZAKONSKOM OSNOVU
 271. ZAHTEV ZA PRELIMINARNO ODOBRENJE ZA OSNIVANJE BANKE
 272. ZAHTEV ZA PROVERU RADA MAŠINE ZA RUKOVANJE NOVČANICAMA, ODNOSNO MAŠINE ZA OBRADU KOVANOG NOVCA
 273. ZAHTEV ZA ZAMENU DEVIZA ZA EFEKTIVU
 274. ZAHTEV ZA ZAMENU EFEKTIVE ZA DEVIZE
 275. ZAHTEV ZA ZAMENU EFEKTIVE ZA EFEKTIVU