Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Ostalo


 1. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2020. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 2. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 3. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 4. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 5. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 6. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 7. BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01 - 31.12.2020. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 8. BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01 - 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 9. BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 10. BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 11. BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 12. BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 13. BROJ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA/ORGANIZACIONIM JEDINICAMA NA DAN 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 14. BROJ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA/ORGANIZACIONIM JEDINICAMA NA DAN 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 15. BROJ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA/ORGANIZACIONIM JEDINICAMA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 16. CILJEVI JAVNOG PREDUZEĆA SA KLJUČNIM INDIKATORIMA OSTVARENJA CILJEVA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 17. CILJEVI JAVNOG PREDUZEĆA SA KLJUČNIM INDIKATORIMA OSTVARENJA CILJEVA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 18. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 19. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 20. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 21. DNEVNA EVIDENCIJA O PROIZVODNJI, UVOZU I IZVOZU PLASTIČNIH KESA
 22. DOZVOLA ZA IZVOZ (EXPORT AUTHORIZATION)
 23. DOZVOLA ZA PROIZVODNJU, ODNOSNO PROMET PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE
 24. DOZVOLA ZA UVOZ (IMPORT AUTHORIZATION)
 25. EVIDENCIJA FIZIČKIH LICA
 26. EVIDENCIJA O PROIZVEDENIM I OTKUPLJENIM KOLIČINAMA DUVANA
 27. EVIDENCIJA O PROIZVODNJI DUVANA PO SVAKOJ PARCELI I PO SVAKOM UGOVORU
 28. EVIDENCIJA O UKUPNOJ PROIZVODNJI DUVANA
 29. EVIDENCIJA O UPOTREBLJENOM SEMENU ZA PROIZVODNJU DUVANA
 30. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O KOLIČINI I VRSTI PLASTIČNIH KESA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE
 31. INICIJATIVA ZA POKRETANJE POSTUPKA NAKNADNE KONTROLE
 32. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1, MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1, MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE NA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 33. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE NA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 34. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 35. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 36. ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2022. GODINU - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2023. GODINU - BRUTO 1/PLANIRANA MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2023. GODINU - BRUTO 2 za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 37. IZJAVA KRAJNJEG KORISNIKA O NAMENI UPOTREBE PREKURSORA PRVE, DRUGE ILI TREĆE KATEGORIJE
 38. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ KONTROLI RADA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA
 39. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 40. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 41. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2021. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 42. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 43. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 44. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2023. GODINE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 45. KARTON (LISTIĆ) ZA SENZORNO OCENJIVANJE - BODOVANJE VINA
 46. KREDITNA ZADUŽENOST za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 47. KREDITNA ZADUŽENOST za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 48. KREDITNA ZADUŽENOST za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 49. KVAFILIKACIONA STRUKTURA/STAROSNA STRUKTURA/STRUKTURA PO POLU/STRUKTURA PO VREMENU U RADNOM ODNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 50. KVAFILIKACIONA STRUKTURA/STAROSNA STRUKTURA/STRUKTURA PO POLU/STRUKTURA PO VREMENU U RADNOM ODNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 51. KVALIFIKACIONA STRUKTURA, STAROSNA STRUKTURA, STRUKTURA PO POLU, STRUKTURA PO VREMENU U RADNOM ODNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 52. NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U NETO IZNOSU, NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 53. NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U NETO IZNOSU/NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 54. NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U NETO IZNOSU/NAKNADE KOMISIJE ZA REVIZIJU U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 55. NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U NETO IZNOSU, NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 56. NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U NETO IZNOSU/NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 57. NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U NETO IZNOSU/NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE U BRUTO IZNOSU za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 58. NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
 59. OBRAZAC E-2-G - GODIŠNJI OBRAČUN KOLIČINA ELEKTRIČNE ENERGIJE ISPORUČENIH POTROŠAČIMA I OBRAČUN OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 60. OBRAZAC E-2-M - MESEČNI OBRAČUN KOLIČINA ELEKTRIČNE ENERGIJE ISPORUČENIH POTROŠAČIMA I OBRAČUN OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 61. OBRAZAC E-5 - IZVEŠTAJ O UPLATAMA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
 62. OBRAZAC EVIDENCIJE KOJU VODI OVLAŠĆENA KONTROLNA ORGANIZACIJA
 63. OBRAZAC G-2-G - GODIŠNJI OBRAČUN KOLIČINA PRIRODNOG GASA I KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA ISPORUČENIH POTROŠAČIMA I OBRAČUN OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 64. OBRAZAC G-2-M - MESEČNI OBRAČUN KOLIČINA PRIRODNOG GASA I KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA ISPORUČENIH POTROŠAČIMA I OBRAČUN OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 65. OBRAZAC G-5 - IZVEŠTAJ O UPLATAMA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA PRIRODNI GAS I KOMPRIMOVANI PRIRODNI GAS
 66. OBRAZAC GNZIP - GODIŠNJA NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE PRAVA NA ISTRAŽNI PROSTOR
 67. OBRAZAC GODIŠNJIH I VANREDNIH IZVEŠTAJA O PROIZVODNJI, PROMETU, UVOZU, IZVOZU, UPOTREBLJENIM KOLIČINAMA PREKURSORA PRVE, DRUGE, TREĆE ILI ČETVRTE KATEGORIJE KAO I KOLIČINAMA KATEGORIJA PREKURSORA KOJI SU OSTALI U SKLADIŠTU IZ PRETHODNE KALENDARSKE GODINE
 68. OBRAZAC N-3 - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU KOLIČINA DERIVATA NAFTE KOJI SU OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 69. OBRAZAC N-4 - IZVEŠTAJ O OBRAČUNU NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA DERIVATE NAFTE
 70. OBRAZAC N-5-G - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UPLATAMA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA DERIVATE NAFTE
 71. OBRAZAC N-5-M - MESEČNI IZVEŠTAJ O UPLATAMA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA DERIVATE NAFTE
 72. OBRAZAC NMSKG 1 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA/RESURSA ZA KALENDARSKU GODINU
 73. OBRAZAC NMSKG 2 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I ZA MAGNEZIT ZA KALENDARSKU GODINU
 74. OBRAZAC NMSKG 3 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA KALENDARSKU GODINU
 75. OBRAZAC NMSTP 1 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA/RESURSA ZA TROMESEČNI PERIOD
 76. OBRAZAC NMSTP 2 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I ZA MAGNEZIT ZA TROMESEČNI PERIOD
 77. OBRAZAC NMSTP 3 - OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA TROMESEČNI PERIOD
 78. OBRAZAC O POPISU ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI PŠ
 79. OBRAZAC O POPISU ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI PŠD
 80. OBRAZAC O-1 - PRIJAVA ZA EVIDENCIJU OBVEZNIKA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 81. OBRAZAC PRIJAVE KONCENTRACIJE U SKRAĆENOM OBLIKU
 82. OBRAZAC PRIJAVE KONCENTRACIJE
 83. OBRAZAC PZV1 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE MINERALNIH ĐUBRIVA, ODNOSNO SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, ODNOSNO DETERDŽENATA SA FOSFATIMA
 84. OBRAZAC SL - SPISAK LICA ZA KOJA VELIKO PRAVNO LICE OSTVARUJE PRAVO NA UPLATU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA
 85. OBRAZAC VV2 - ZAHTEV ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR
 86. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA ISPITIVANJE POVREDE KONKURENCIJE IZ ČLANA 10. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE
 87. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA ISPITIVANJE POVREDE KONKURENCIJE IZ ČLANA 16. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE
 88. OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RIBARSKOG PODRUČJA
 89. OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA
 90. OBRAZAC ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PODATAKA U SKLADU SA ČLANOM 45. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE
 91. OBRAZAC ZBIRNE EVIDENCIJE
 92. OPŠTI OBRAZAC PRIJAVE DRŽAVNE POMOĆI
 93. PLAN INVESTICIJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 94. PLAN INVESTICIJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 95. PLAN INVESTICIJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 96. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 97. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 98. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 99. PODACI O OBRADI DUVANA
 100. PODACI O PRERADI DUVANA
 101. POSEBAN OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROIZVODA I INFRASTRUKTURE NEOPHODNE ZA BORBU PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 102. POSLOVNI RIZICI I PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 103. POSLOVNI RIZICI I PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 104. PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI ZA RESTRUKTURIRANJE UČESNIKA NA TRŽIŠTU U TEŠKOĆAMA - INDIVIDUALNA DRŽAVNA POMOĆ
 105. PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI ZA SANACIJU UČESNIKA NA TRŽIŠTU U TEŠKOĆAMA - INDIVIDUALNA DRŽAVNA POMOĆ
 106. PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI ZA SANACIJU, RESTRUKTURIRANJE I/ILI PRIVREMENE PODRŠKE ZA RESTRUKTURIRANJE - ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI
 107. PRIJAVA SA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE KOJU OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE PODNOSI NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI
 108. PRIJAVA SA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE KOJU OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE PODNOSI ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 109. PRIJAVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI KOJA SE DODELJUJE AVIO-PREVOZIOCIMA ZA UVOĐENJE NOVIH LINIJA
 110. PRIJAVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI ZA AUDIOVIZUELNA DELA
 111. PRIJAVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI ZA ULAGANJE U POSEBNE PROJEKTE
 112. PRIJAVA ZA DODELU OPERATIVNE DRŽAVNE POMOĆI KOJA SE DODELJUJE ZA POSEBNE KATEGORIJE AERODROMA
 113. PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA
 114. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 115. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 116. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANJA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 117. RASPON ISPLAĆENIH I PLANIRANIH ZARADA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 118. RASPON ISPLAĆENIH I PLANIRANIH ZARADA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 119. RASPON ISPLAĆENIH I PLANIRANIH ZARADA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 120. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 121. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 122. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 123. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 124. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 125. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 126. TABELA O DODELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI DDP
 127. TROŠKOVI ZAPOSLENIH za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno za period 2021-2023. godine
 128. TROŠKOVI ZAPOSLENIH za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa - utvrđivanje programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno za period 2022-2024. godine
 129. TROŠKOVI ZAPOSLENIH za javna preduzeća i druge oblike organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesа - utvrđivanje programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno za period 2023-2025. godine
 130. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 131. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPOTREBU PREKURSORA PRVE I DRUGE KATEGORIJE
 132. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SAGLASNOSTI ZA DODELU KONTINGENTA RADNIKA PO OSNOVU UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA U SR NEMAČKOJ
 133. ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ CENTRALNE EVIDENCIJE STVARNIH VLASNIKA
 134. ZAHTEV ZA IZDAVANJE NOVE SAGLASNOSTI ZA DODELU KONTINGENTA RADNIKA PO OSNOVU UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA U SR NEMAČKOJ
 135. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE DA JE FIZIČKO LICE UPISANO/BILO UPISANO KAO STVARNI VLASNIK
 136. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ISTORIJSKIM PODACIMA O STVARNIM VLASNICIMA
 137. ZAHTEV ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI USLED PROMENJENIH OKOLNOSTI REALIZACIJE OSNOVNOG UGOVORA
 138. ZAHTEV ZA IZMENU DOZVOLE za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 139. ZAHTEV ZA OBNOVU DOZVOLE za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 140. ZAHTEV ZA SPROVOĐENJE FINANSIJSKOG RESTRUKTURIRANJA
 141. ZAHTEV ZA UPIS U EVIDENCIJU DOPISNIŠTAVA INOSTRANIH MEDIJA
 142. ZAHTEV ZA UPIS U EVIDENCIJU PREDSTAVNIKA INOSTRANIH MEDIJA
 143. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA