Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Trezorsko poslovanje


 1. IZJAVA O TAČNOSTI PODATAKA NARATIVNOG IZVEŠTAJA, rad trezora Autonomne pokrajine Vojvodine
 2. IZJAVA O UKIDANJU PODRAČUNA
 3. KARTON DEPONOVANIH POTPISA
 4. OBRAZAC - IP-1 - ZAHTEV ZA ISPLATU PLATA, DODATAKA I NAKNADA ZAPOSLENIH, rad trezora Autonomne pokrajine Vojvodine
 5. OBRAZAC - IP-2 - ZAHTEV ZA ISPLATU PLATA, DODATAKA I NAKNADA ZAPOSLENIH, rad trezora Autonomne pokrajine Vojvodine
 6. OBRAZAC - IP-3 - ZAHTEV ZA ISPLATU PLATA, DODATAKA I NAKNADA ZAPOSLENIH, rad trezora Autonomne pokrajine Vojvodine
 7. OBRAZAC - IP-5 - ZAHTEV ZA ISPLATU PLATA, DODATAKA I NAKNADA ZAPOSLENIH, rad trezora Autonomne pokrajine Vojvodine
 8. OBRAZAC - KK - NALOG ZA KOREKCIJU KNJIŽENJA, rad trezora Autonomne pokrajine Vojvodine
 9. OBRAZAC IKRTLV - IZVEŠTAJ O INVESTIRANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA KONSOLIDOVANOM RAČUNU TREZORA LOKALNE VLASTI
 10. OBRAZAC NO - NALOG ZA OTVARANJE PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR
 11. Obrazac NOJS - OBAVEŠTENJE O NEIZMIRENIM NOVČANIM OBAVEZAMA JAVNOG SEKTORA
 12. OBRAZAC ZPP - ZAHTEV ZA PROMENU PODATAKA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I DRUGOG SUBJEKTA KOD UPRAVE ZA TREZOR
 13. OBRAZAC ZU-1/ZB-1 - ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I DRUGOG SUBJEKTA KOD UPRAVE ZA TREZOR
 14. OBRAZAC ZU-2/ZB-2 - ZAHTEV ZA UPIS/BRISANJE PRAVNOG LICA I DRUGOG SUBJEKTA KOJI NE PRIPADA JAVNOM SEKTORU KOD UPRAVE ZA TREZOR
 15. POČETNO STANJE UGOVORA, rad trezora Autonomne pokrajine Vojvodine
 16. PREGLED VIŠKA PRIHODA I PRIMANJA, PRENETIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ RANIJIH GODINA I OSTVARENIH DONATORSKIH SREDSTAVA NA DEVIZNIM PODRAČUNIMA KOJA NISU KONVERTOVANA NA UPLATNI RAČUN JAVNIH PRIHODA (RAZGRANIČEN PRIHOD), rad trezora Autonomne pokrajine Vojvodine
 17. STANJE OBAVEZA PO UGOVORIMA, rad trezora Autonomne pokrajine Vojvodine
 18. ZAHTEV ZA PLAĆANJE I TRANSFER SREDSTAVA, rad trezora Autonomne pokrajine Vojvodine