Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Zaštita hrane, pića, vode za piće i predmeta opšte upotrebe


 1. EVIDENCIJA O IZDATIM MEĐUNARODNIM POTVRDAMA (SERTIFIKATIMA)
 2. Obrazac Prilog 1 - SISTEM BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINJE - RASFF - UPOZORENJE
 3. Obrazac Prilog 2 - SISTEM BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINJE- RASFF - INFORMACIJA
 4. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE OBAVEŠTENJA MINISTARSTVU ZDRAVLJA O PROIZVODU SA ZDRAVSTVENOM IZJAVOM
 5. Obrazac ZAHTEV ZA ISPITIVANJE NEREGISTROVANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE KOJA NIJE UPISANA U LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI U ISTRAŽIVAČKE ILI RAZVOJNE SVRHE KOJE SE IZVODI U ŽIVOTNOJ SREDINI
 6. OBRAZAC ZAHTEVA FARMACEUTSKOM FAKULTETU ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I KATEGORIZACIJE DIJETETSKOG PROIZVODA
 7. OBRAZAC ZAHTEVA FARMACEUTSKOM FAKULTETU ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA, KATEGORIZACIJE I ODOBRENJA TEKSTA DEKLARACIJE DODATKA ISHRANI
 8. OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS DIJETETSKOG PROIZVODA U BAZU PODATAKA KOJU VODI MINISTARSTVO ZDRAVLJA
 9. OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS DODATKA ISHRANI U BAZU PODATAKA KOJE VODI MINISTARSTVO ZDRAVLJA
 10. OBRAZAC ZAHTEVA ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKOG PROIZVODA
 11. OBRAZAC ZAHTEVA ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DODATKA ISHRANI
 12. OSNOVNI PODACI O PROIZVODNJI HRANE BILJNOG POREKLA NA GAZDINSTVU
 13. OSNOVNI PODACI O PROIZVODNJI HRANE BILJNOG POREKLA U OBJEKTU MALOG KAPACITETA
 14. POTVRDA O SLOBODNOJ PRODAJI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 15. POTVRDA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 16. Prilog 3 - SISTEM BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINJE- RASFF - ODBIJANJE NA GRANICI
 17. SPECIFIKACIJA HRANE KOJA SE IZVOZI
 18. SPECIFIKACIJA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 19. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU O OSNOVNIM ZNANJIMA O LIČNOJ HIGIJENI I MERAMA ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI
 20. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O SLOBODNOJ PRODAJI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE IZVOZE
 21. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE IZVOZE
 22. ZAHTEV ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE POTVRDE ZA HRANU KOJA SE IZVOZI
 23. ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE OZNAKE "SRPSKI KVALITET" ZA POLJOPORIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE
 24. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR OBJEKATA za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla
 25. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla
 26. ZAPISNIK O PRIJEMU UZORAKA U LABORATORIJU
 27. ZDRAVSTVENA POTVRDA O BEZBEDNOSTI HRANE KOJA SE IZVOZI