Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Zaštita hrane, pića, vode za piće i predmeta opšte upotrebe


 1. BROJ UZORAKA I VRSTA ISPITIVANJA, Program monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2023. godinu
 2. EVIDENCIJA O IZDATIM MEĐUNARODNIM POTVRDAMA (SERTIFIKATIMA)
 3. IZVEŠTAJ O SPROVEDENOM PROGRAMU MONITORINGA O UZORCIMA UZETIM PREMA PLANU MONITORINGA HRANE ZA ŽIVOTINJE
 4. IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA MONITORINGA HRANE
 5. IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA MONITORINGA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 6. Obrazac Prilog 1 - SISTEM BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINJE - RASFF - UPOZORENJE
 7. Obrazac Prilog 2 - SISTEM BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINJE- RASFF - INFORMACIJA
 8. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE OBAVEŠTENJA MINISTARSTVU ZDRAVLJA O PROIZVODU SA ZDRAVSTVENOM IZJAVOM
 9. Obrazac ZAHTEV ZA ISPITIVANJE NEREGISTROVANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE KOJA NIJE UPISANA U LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI U ISTRAŽIVAČKE ILI RAZVOJNE SVRHE KOJE SE IZVODI U ŽIVOTNOJ SREDINI
 10. OBRAZAC ZAHTEVA FARMACEUTSKOM FAKULTETU ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I KATEGORIZACIJE DIJETETSKOG PROIZVODA
 11. OBRAZAC ZAHTEVA FARMACEUTSKOM FAKULTETU ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA, KATEGORIZACIJE I ODOBRENJA TEKSTA DEKLARACIJE DODATKA ISHRANI
 12. OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS DIJETETSKOG PROIZVODA U BAZU PODATAKA KOJU VODI MINISTARSTVO ZDRAVLJA
 13. OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS DODATKA ISHRANI U BAZU PODATAKA KOJE VODI MINISTARSTVO ZDRAVLJA
 14. OBRAZAC ZAHTEVA ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKOG PROIZVODA
 15. OBRAZAC ZAHTEVA ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DODATKA ISHRANI
 16. OSNOVNI PODACI O PROIZVODNJI HRANE BILJNOG POREKLA NA GAZDINSTVU
 17. OSNOVNI PODACI O PROIZVODNJI HRANE BILJNOG POREKLA U OBJEKTU MALOG KAPACITETA
 18. POTVRDA O SLOBODNOJ PRODAJI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 19. POTVRDA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 20. Prilog 3 - SISTEM BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINJE- RASFF - ODBIJANJE NA GRANICI
 21. SPECIFIKACIJA HRANE KOJA SE IZVOZI
 22. SPECIFIKACIJA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 23. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU O OSNOVNIM ZNANJIMA O LIČNOJ HIGIJENI I MERAMA ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI
 24. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O SLOBODNOJ PRODAJI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE IZVOZE
 25. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE IZVOZE
 26. ZAHTEV ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE POTVRDE ZA HRANU KOJA SE IZVOZI
 27. ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE OZNAKE "SRPSKI KVALITET" ZA POLJOPORIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE
 28. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR OBJEKATA za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla
 29. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla
 30. ZAPISNIK O PRIJEMU UZORAKA U INSTITUT/ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, monitoring bezbednosti hrane za 2023. godinu
 31. ZAPISNIK O PRIJEMU UZORAKA U INSTITUT/ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, monitoring predmeta opšte upotrebe za 2023. godinu
 32. ZAPISNIK O PRIJEMU UZORAKA U LABORATORIJU, Program monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2023. godinu
 33. ZAPISNIK O PRIJEMU UZORAKA U LABORATORIJU
 34. ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA HRANE, Program monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2023. godinu
 35. ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA HRANE
 36. ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 37. ZDRAVSTVENA POTVRDA O BEZBEDNOSTI HRANE KOJA SE IZVOZI