Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Rudarstvo i geologija


  1. GODIŠNJI OPERATIVNI PLAN NOSIOCA EKSPLOATACIJE KOJI OBAVLJAJU EKSPLOATACIJU NAFTE, GASA I PODZEMNE VODE, PO EKSPLOATACIONOM POLJU
  2. GODIŠNJI OPERATIVNI PLAN NOSIOCA EKSPLOATACIJE KOJI OBAVLJAJU EKSPLOATACIJU SVIH VRSTA ČVRSTIH MINERALNIH SIROVINA, PO LEŽIŠTU
  3. DNEVNIK STRUČNOG NADZORA nad izvođenjem geoloških istraživanja
  4. Obrazac br. 1 - OPŠTI PODACI O ORGANIZACIJI UDRUŽENOG RADA KOJA ISTRAŽUJE ILI EKSPLOATIŠE PODZEMNE VODE
  5. Obrazac br. 2 - NALAZIŠTE (ISTRAŽNO ILI EKSPLOATACIONO PODRUČJE)
  6. Obrazac br. 3 - STANJE REZERVI PODZEMNIH VODA
  7. OBRAZAC GIP BROJ 1 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU NOSIOCA EKSPLOATACIJE KOJI OBAVLJAJU EKSPLOATACIJU SVIH VRSTA ČVRSTIH MINERALNIH SIROVINA, PO LEŽIŠTU
  8. OBRAZAC GIP BROJ 2 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU NOSIOCA EKSPLOATACIJE KOJI OBAVLJAJU EKSPLOATACIJU NAFTE, GASA I PODZEMNE VODE, PO EKSPLOATACIONOM POLJU
  9. OBRAZAC GIP BROJ 3 - PODACI O OKOLNOSTIMA SVAKE VEĆE PODMORSKE NESREĆE IZVAN TERITORIJA EVROPSKE UNIJE, U KOJOJ SU UKLJUČENI NOSIOCI EKSPLOATACIJE KOJI OBAVLJAJU EKSPLOATACIJU I/ILI ISTRAŽIVANJA NAFTE, GASA IZVAN TERITORIJE EVROPSKE UNIJE, A REGISTROVANI SU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
  10. OBRAZAC GNPGI - GODIŠNJA NAKNADA ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA