Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Izvršenje budžeta


 1. OBRAZAC 3.1 - ZAHTEV ZA UNOS ZAHTEVA ZA PREUZIMANJE OBAVEZA I PLAĆANJA U SISTEM ZA PRIPREMU, IZVRŠENJE, RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE IZUZETNO OD ČLANA 21. PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
 2. OBRAZAC 5.1 - OVLAŠĆENJE LOKALNOM ADMINISTRATORU ZA RAD U SISTEMU ZA PRIPREMU, IZVRŠENJE, RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE
 3. OBRAZAC 5.2 - ZAHTEV ZA OPOZIV KORISNIČKOG NALOGA
 4. OBRAZAC 5.3 - ODOBRENJE LOKALNOM ADMINISTRATORU ZA PRISTUP SISTEMU ZA PRIPREMU, IZVRŠENJE, RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE
 5. OBRAZAC 5.4 - ZAHTEV ZA KREIRANJE KORISNIČKOG NALOGA ZA RAD U SISTEMU ZA PRIPREMU, IZVRŠENJE, RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE
 6. OBRAZAC 6.1 - ZAHTEV ZA PRERASPODELU STANJA EVIDENCIONIH RAČUNA
 7. Obrazac INV - 1 - IZVEŠTAJ O INVESTIRANJU SOPSTVENIH PRIHODA KORISNIKA BUDŽETA GRADA PO UGOVORU (Grad Čačak)
 8. OBRAZAC INV - 1 - IZVEŠTAJ O INVESTIRANJU SOPSTVENIH PRIHODA KORISNIKA BUDŽETA GRADA ZAJEČARA PO UGOVORU (Grad Zajecar)
 9. OBRAZAC INV - 2 - IZVEŠTAJ O SAMOSTALNOM INVESTIRANJU SOPSTVENIH PRIHODA KORISNIKA BUDŽETA GRADA ZAJEČARA (Grad Zajecar)
 10. Obrazac INV - 2 - IZVEŠTAJ O SAMOSTALNOM INVESTIRANJU SOPSTVENIH PRIHODA KORISNIKA BUDŽETA GRADA (Grad Čačak)
 11. OBRAZAC IPPZ - IZVEŠTAJ O PRIMANJIMA, RASHODIMA I IZDACIMA PO PROJEKTNIM I PROGRAMSKIM ZAJMOVIMA
 12. Obrazac SVS - SPECIFIKACIJA VRAĆENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 13. Obrazac UPR - KRITERIJUM ZA UTVRĐIVANJE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI ZBOG PRIRODE RASHODA ZAHTEVAJU PLAĆANJE U VIŠE GODINA
 14. OBRAZAC ZAHTEVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA INVESTITORU KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO
 15. OBRAZAC ZAHTEVA ZA ISPLATU PODSTICAJNIH SREDSTAVA INVESTITORU KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZULENO DELO