Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Ostale vrste poreza


 1. OBRAZAC CbC - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O KONTROLISANIM TRANSAKCIJAMA MEĐUNARODNE GRUPE POVEZANIH PRAVNIH LICA
 2. Obrazac MOPPNO - MESEČNI OBRAČUN POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
 3. OBRAZAC OKP - OBRAČUN KVALIFIKOVANOG PRIHODA
 4. OBRAZAC PDPO/S - PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PO ODBITKU
 5. OBRAZAC PP OPO - PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA ZA ZARADU/DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA
 6. OBRAZAC PP OPO-K - PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA PRIHODE OSTVARENE KVARTALNO, OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA
 7. OBRAZAC PK 5 - PORESKI KREDIT ZA ULAGANJE U KAPITAL NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE OBAVLJA INOVACIONU DELATNOST
 8. OBRAZAC POA - PODACI O OBRAČUNATOJ AMORTIZACIJI STALNIH SREDSTAVA STEČENIH POČEV OD 1. JANUARA 2019. GODINE
 9. OBRAZAC PPDG-4R - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHOD OD PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA
 10. OBRAZAC PPD - ZAHTEV ZA POVRAĆAJ PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU ZARADA NOVOZAPOSLENIH LICA
 11. OBRAZAC PP-PPNO - PORESKA PRIJAVA POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
 12. OBRAZAC UID 1 - IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE OBAVLJA INOVACIONU DELATNOST
 13. OBRAZAC UID 2 - IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE OBAVLJA INOVACIONU DELATNOST
 14. OBRAZAC UID - IZJAVA O ULAGANJU U INOVACIONE DELATNOSTI
 15. PODACI O UGOSTITELJSKOM OBJEKTU