Zastava Bosne i Hercegovine

Obrasci - Odbrana, bezbednost i unutrašnji poslovi


 1. EVIDENCIJA IZDATIH ORUŽNIH LISTOVA I POTVRDA O PRIJAVLJENOM ORUŽJU IZ KATEGORIJE C ZA FIZIČKA LICA
 2. EVIDENCIJA IZDATIH ORUŽNIH LISTOVA I POTVRDA O PRIJAVLJENOM ORUŽJU IZ KATEGORIJE C ZA PRAVNA LICA
 3. EVIDENCIJA O HOMOLOGOVANOJ MUNICIJI I IZDATIM REŠENJIMA
 4. EVIDENCIJA O HOMOLOGOVANOM ORUŽJU I NAPRAVAMA I IZDATIM REŠENJIMA
 5. EVIDENCIJA O ISPITANOM I ŽIGOSANOM ORUŽJU I NAPRAVAMA ZA FIZIČKA LICA I PREDUZETNIKE
 6. EVIDENCIJA O ISPITANOM I ŽIGOSANOM ORUŽJU I NAPRAVAMA ZA PRAVNA LICA
 7. EVIDENCIJA O IZVRŠENOM TIPSKOM ISPITIVANJU MUNICIJE I IZDATIM REŠENJIMA ZA TIPSKO ISPITIVANJE
 8. EVIDENCIJA O KATEGORIZOVANOM ORUŽJU
 9. EVIDENCIJA O KONTROLISANOJ MUNICIJI I ELEMENTIMA MUNICIJE ZA POJEDINAČNO ISPITIVANJE SERIJA I IZDATIM REŠENJIMA
 10. EVIDENCIJA O OBELEŽENOM ORUŽJU I NAPRAVAMA
 11. EVIDENCIJA ODUZETOG, NAĐENOG I PREDATOG ORUŽJA, DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE
 12. EVIDENCIJA ONESPOSOBLJENOG ORUŽJA
 13. EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH DOZVOLA ZA NOŠENJE ORUŽJA
 14. EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH KOLEKCIONARSKIH DOZVOLA
 15. EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH ODOBRENJA ZA NABAVLJANJE ORUŽJA, OSNOVNIH DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE
 16. EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH REŠENJA ZA BAVLJENJE DELATNOŠĆU PO ZAHTEVIMA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA
 17. EVIDENCIONI KARTON ZA AŽURIRANJE BAZE PODATAKA PO OPASNOSTIMA
 18. FORMULAR ZA KONAČNU OCENU KANDIDATA, interni konkurs za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u MUP-u
 19. FORMULAR ZA KONAČNU OCENU KANDIDATA, javni konkurs za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u MUP-u
 20. FORMULAR ZA UKUPNU OCENU KANDIDATA, interni konkurs za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u MUP-u
 21. FORMULAR ZA UKUPNU OCENU KANDIDATA, javni konkurs za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u MUP-u
 22. GRANIČNO ODOBRENJE
 23. INICIJATIVA ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENOG GRANIČNOG PRELAZA
 24. ISPRAVA O KONTROLISANJU INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA
 25. ISPRAVA O KONTROLISANJU INSTALACIJA
 26. ISPRAVA O KONTROLISANJU MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA
 27. IZJAVA O DOBROVOLJNOM ODLASKU - STATEMENT ON VOLUNTARY DEPARTURE
 28. IZJAVA O DOBROVOLJNOM PRISTUPANJU U JEDINICU CIVILNE ZAŠTITE
 29. IZJAVA O IZGUBLJENOJ, OŠTEĆENOJ ILI NESTALOJ SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I ZNAČKI OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA VOJNE POLICIJE
 30. IZJAVA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA I O NAČINU POLAGANJA ZAKLETVE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
 31. IZJAVA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA O PODACIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE VISINA NAKNADE TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA
 32. IZVEŠTAJ IZABRANOG LEKARA O ZDRAVSTVENOM STANJU FIZIČKOG LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA
 33. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM NALOGU ZA NADZOR DRŽAVNE GRANICE
 34. IZVEŠTAJ O PROMENI ZDRAVSTVENOG STANJA LICA KOJE POSEDUJE DOZVOLU ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA
 35. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH SA UNETOM PROMENOM I UZ KONSTATACIJU DA JE PROMENA IZVRŠENA
 36. IZVOD IZ ZDRAVSTVENOG KARTONA, stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 37. LICENCA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA
 38. MOLBA ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM DOBROVOLJNOG POVRATKA - VOLUNTARY RETURN APPLICATION FORM
 39. MOLBA ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM DOBROVOLJNOG POVRATKA
 40. NAJAVA LOVA UZ GRANIČNU LINIJU
 41. NALAZ, MIŠLJENJE I OCENA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA
 42. NALOG ZA PRIPRAVNOST ZA RAD
 43. NALOG ZA VRŠENJE NADZORA DRŽAVNE GRANICE
 44. OBAVEŠTENJE DA JE NAKNADNO UTVRĐENO DA JE LICU VEĆ ODREĐEN JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA U REPUBLICI SRBIJI ZA KOJE JE IZVRŠEN UPIS ČINJENICE ROĐENJA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
 45. OBAVEŠTENJE DA LICE NEMA ODREĐEN JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA U REPUBLICI SRBIJI/DA SE ODREĐEN JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA U NEKOJ OD BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ NE NALAZI U EVIDENCIJI O MATIČNIM BROJEVIMA MINISTARSTVA/DA JE MATIČNI BROJ ODREĐEN PRIMENOM JEDINSTVENOG MATIČNOG POSTUPKA PO MODULU 11 ZA KOJE TREBA DA SE IZVRŠI UPIS ČINJENICE ROĐENJA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
 46. OBAVEŠTENJE DA LICE NEMA ODREĐEN MATIČNI BROJ OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA U REPUBLICI SRBIJI
 47. OBAVEŠTENJE DA SE JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA ODREĐEN LICU U NEKOJ OD BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ VEĆ NALAZI U ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI O MATIČNIM BROJEVIMA MINISTARSTVA ZA DRUGO LICE
 48. OBAVEŠTENJE DA SE JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA ODREĐEN LICU U NEKOJ OD BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ VEĆ NALAZI U ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI O MATIČNIM BROJEVIMA MINISTARSTVA
 49. Obr. U-2 A ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOKUMENATA - izvoda iz matične knjige rođenih
 50. Obr. U-2 B ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOKUMENATA - izvoda iz matične knjige venčanih
 51. Obr. U-2 C ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOKUMENATA - izvoda iz matične knjige umrlih
 52. Obr. U-2 D ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOKUMENATA - uverenja o državljanstvu
 53. Obrazac - ZAPISNIK O NALAŽENJU DETETA
 54. Obrazac 1 - PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU I DRUGOM PRAVNOM LICU koje rukuje opasnim materijama
 55. Obrazac 1 - REGISTAR O IZDATIM LIČNIM KARTAMA
 56. Obrazac 1. - PRIJAVA - ODJAVA PREBIVALIŠTA
 57. Obrazac 1. - PRIJAVA ZA MENTORSKU PRIPREMU I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
 58. Obrazac 1. - REGISTAR SUBJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA
 59. Obrazac 10. - EVIDENCIJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA I PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU
 60. Obrazac 2 - REGISTAR O PODNETIM ZAHTEVIMA ZA IZDAVANJE LIČNE KARTE
 61. Obrazac 2. - MIŠLJENJE MENTORA O IZRAĐENOM PROJEKTU
 62. Obrazac 2. - POTVRDA
 63. Obrazac 3 - REGISTAR O LIČNIM KARTIMA KOJE SU PONIŠTENE
 64. Obrazac 3. - ODJAVA PREBIVALIŠTA RADI ISELJENJA IZ REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVO
 65. Obrazac 3. - ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
 66. Obrazac 4 - REGISTAR O LIČNIM KARTAMA KOJE SU PROGLAŠENE NEVAŽEĆIM
 67. Obrazac 4. - POTVRDA
 68. Obrazac 4. - UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
 69. Obrazac 5. - PRIJAVA - ODJAVA BORAVIŠTA
 70. Obrazac 5. - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE
 71. Obrazac 6. - LICENCA - za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema zaštite od požara
 72. Obrazac 6. - POTVRDA
 73. Obrazac 7. - POTVRDA
 74. Obrazac 8. - PRIJAVA PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU DUŽEG OD 90 DANA - POVRATKA IZ INOSTRANSTVA
 75. Obrazac 9. - POTVRDA
 76. OBRAZAC A-1 - SPISAK ČLANOVA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
 77. OBRAZAC A-2 - PREGLED SUBJEKATA ZAŠTITE I SPASAVANJA KOJI SE AKTIVIRAJU ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA
 78. OBRAZAC A-3 - SPISAK POVERENIKA I ZAMENIKA POVERENIKA CIVILNE ZAŠTITE
 79. OBRAZAC A-4 - PREGLED EKIPA
 80. OBRAZAC BP-1 - UPITNIK O IDENTIFIKACIONIM PODACIMA
 81. Obrazac br. 1 - STALNA DOZVOLA ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA GRANIČNOM PRELAZU
 82. Obrazac br. 1. - REGISTAR O IZDATIM PUTNIM ISPRAVAMA
 83. Obrazac br. 2 - PRIVREMENA DOZVOLA ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA GRANIČNOM PRELAZU
 84. Obrazac br. 2. - REGISTAR O ODUZETIM PUTNIM ISPRAVAMA
 85. Obrazac br. 3 - PRIVREMENA DOZVOLA (KOLEKTIVNA) ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA GRANIČNOM PRELAZU
 86. Obrazac br. 3. - REGISTAR O NEVAŽEĆIM PUTNIM ISPRAVAMA
 87. Obrazac br. 4 - DOZVOLA ZA KRETANJE I BORAVAK VAN MESTA GRANIČNOG PRELAZA
 88. Obrazac br. 4. - REGISTAR O ODBIJENIM ZAHTEVIMA ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA
 89. Obrazac br. 5 - STALNA DOZVOLA ZA KRETANJE I BORAVAK U GRANIČNOM POJASU
 90. Obrazac br. 5. - REGISTAR O IZDATIM VIZAMA
 91. Obrazac br. 6 - PRIVREMENA DOZVOLA ZA KRETANJE I BORAVAK U GRANIČNOM POJASU
 92. Obrazac br. 6. - REGISTAR O PONIŠTENIM VIZAMA
 93. Obrazac br. 7 - PRIVREMENA DOZVOLA (KOLEKTIVNA) ZA KRETANJE I BORAVAK U GRANIČNOM POJASU
 94. Obrazac br. 7. - REGISTAR O ODBIJENIM ZAHTEVIMA ZA IZDAVANJE VIZA
 95. Obrazac broj 1 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE
 96. Obrazac broj 10 - EVIDENCIJA LICA KOJA SU UČINILA POVREDU DRŽAVNE GRANICE
 97. Obrazac broj 11 - EVIDENCIJA LICA KOJA SU NAJAVILA LOV UZ GRANIČNU LINIJU
 98. Obrazac broj 11a - EVIDENCIJA LICA KOJA SU NAJAVILA RIBOLOV UZ GRANIČNU LINIJU
 99. Obrazac broj 12 - EVIDENCIJA LICA KOJA SU PODNELA ZAHTEVE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI O USKLAĐENOSTI GLAVNOG, ODNOSNO IDEJNOG PROJEKTA IZ ČLANA 19. ZAKONA O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICE
 100. Obrazac broj 13 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA JE IZDATA SAGLASNOST O USKLAĐENOSTI GLAVNOG, ODNOSNO IDEJNOG PROJEKTA IZ ČLANA 19. ZAKONA O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICE
 101. Obrazac broj 14 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA JE IZDATO ODOBRENJE ZA UNOŠENJE, PRENOŠENJE I IZNOŠENJE VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE
 102. Obrazac broj 2 - EVIDENCIJA LICA PREMA KOJIMA JE SPROVEDEN POSTUPAK UTVRĐIVANJA IDENTITETA
 103. Obrazac broj 3 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA SU IZDATE GRANIČNE DOZVOLE
 104. Obrazac broj 4 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA SU IZDATE DOZVOLE ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA
 105. Obrazac broj 5 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA SU IZDATE DOZVOLE ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU MESTA U KOME SE NALAZI GRANIČNI PRELAZ
 106. Obrazac broj 6 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA JE ODBIJEN ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA
 107. Obrazac broj 7 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA JE ODUZETA DOZVOLA ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA
 108. Obrazac broj 8 - EVIDENCIJA PRIPADNIKA STRANIH SLUŽBI BEZBEDNOSTI KOJIMA JE IZDATO ODOBRENJE ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU SA ORUŽJEM
 109. Obrazac broj 8a - EVIDENCIJA PRIPADNIKA STRANIH SLUŽBI BEZBEDNOSTI ČIJI JE ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU U UNIFORMI SA ORUŽJEM NAJAVLJEN
 110. Obrazac broj 9 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA JE IZDATA IDENTIFIKACIONA KARTA ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA
 111. OBRAZAC CZ-1 - KARTON PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE
 112. OBRAZAC CZ-10 - IDENTIFIKACIONI PODACI O UDRUŽENJIMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE
 113. OBRAZAC CZ-11 - PREGLED POPUNE MATERIJALNO-TEHNIČKIIM SREDSTVIMA JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE
 114. OBRAZAC CZ-12 - LIČNI KARTON ZADUŽENJA
 115. OBRAZAC CZ-13 - POZIV ZA USTUPANJE STVARI ZA POTREBE ZAŠTITE I SPASAVANJA
 116. OBRAZAC CZ-14 - KARTON AKUSTIČKOG IZVORA - SIRENE
 117. OBRAZAC CZ-15 - PRIKAZ PODSISTEMA ZA PREDAJU I PRIJEM SIGNALA ZA UZBUNJIVANJE
 118. OBRAZAC CZ-16 - PRIKAZ PRENOSNIH PUTEVA
 119. OBRAZAC CZ-17 - EVIDENCIJA O URUČENIM PRIZNANJIMA I NAGRADAMA POVODOM DANA SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, DANA CIVILNE ZAŠTITE I DANA ZAŠTITE OD POŽARA
 120. OBRAZAC CZ-2 - KARTON PRIPADNIKA AKTIVNE REZERVE SPECIJALIZOVANIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE
 121. OBRAZAC CZ-3 - PREGLED POVERENIKA I ZAMENIKA POVERENIKA CIVILNE ZAŠTITE
 122. OBRAZAC CZ-4 - IZJAVA
 123. OBRAZAC CZ-5 - POZIV ZA ANGAŽOVANJE U ZAŠTITI I SPASAVANJU
 124. OBRAZAC CZ-6 - PREGLED PRIPADNIKA JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE
 125. OBRAZAC CZ-7 - PREGLED POPUNJENOSTI I OSPOSOBLJENOSTI SPECIJALIZOVANIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE
 126. OBRAZAC CZ-8 - PREGLED POPUNJENOSTI I OSPOSOBLJENOSTI JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE
 127. OBRAZAC CZ-9 - IDENTIFIKACIONI PODACI O OVLAŠĆENIM, OSPOSOBLJENIM I OPREMLJENIM PRAVNIM LICIMA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE
 128. OBRAZAC EV-1 - PREGLED STANOVNIŠTVA KOJE SE EVAKUIŠE (PO PRIORITETIMA)
 129. OBRAZAC EV-2 - PREGLED PRAVACA EVAKUACIJE
 130. OBRAZAC EV-3 - PREGLED STOČNOG FONDA KOJI SE EVAKUIŠE I ZBRINJAVA
 131. Obrazac EVIDENCIJA IZDATIH LIČNIH KARATA ZA STRANCE
 132. Obrazac EVIDENCIJA IZDATIH PUTNIH ISPRAVA ZA STRANCE
 133. Obrazac EVIDENCIJA ODBIJANJA IZLASKA STRANACA IZ ZEMLJE
 134. Obrazac EVIDENCIJA ODBIJENIH ZAHTEVA ZA IZDAVANJE VIZA NA GRANIČNOM PRELAZU
 135. Obrazac EVIDENCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJIMA JE NA SNAZI ZAŠTITNA MERA OBAVLJANJA DELATNOSTI IZ ČLANA 81. STAV 4. ZAKONA O STRANCIMA
 136. Obrazac EVIDENCIJA PREVOZNIKA I ORGANIZATORA TURISTIČKIH PUTOVANJA KOJIMA JE NA SNAZI ZAŠTITNA MERA ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI IZ ČLANA 81. STAV 4. ZAKONA O STRANCIMA
 137. Obrazac EVIDENCIJA PRIJAVA I ODJAVA PREBIVALIŠTA STRANACA I PROMENA ADRESE STANA
 138. Obrazac EVIDENCIJA PRIJAVE BORAVKA STRANCA
 139. Obrazac EVIDENCIJA PRIJAVLJENIH, NESTALIH I PRONAĐENIH PUTNIH ISPRAVA I DRUGIH ISPRAVA ZA STRANCE U SKLADU SA ZAKONOM O STRANCIMA
 140. Obrazac EVIDENCIJA PRIVREMENO ZADRŽANIH PUTNIH ISPRAVA
 141. Obrazac EVIDENCIJA STRANACA KOJIMA JE OTKAZAN BORAVAK I KOJIMA JE NA SNAZI ZAŠTITNA MERA UDALJENJA ILI MERA BEZBEDNOSTI PROTERIVANJA
 142. Obrazac EVIDENCIJA VIZA IZDATIH NA GRANIČNOM PRELAZU
 143. Obrazac EVIDENCIJE O DOZVOLAMA DA SE UMRLI SAHRANI PRE PRIJAVE ČINJENICE SMRTI MATIČARU
 144. OBRAZAC ILRS - IZJAVA LICA U REZERVNOM SASTAVU KOJOM IZJAVLJUJE: DA NIJE OBAVEZNO OSIGURANO PO OSNOVU ZAPOSLENJA ILI OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI/ DA JE OSIGURANIK POLJOPRIVREDNIK/ DA PRIMA PENZIJU/ DA PRIMA NOVČANU NAKNADU ZBOG PRIVREMENE NEZAPOSLENOSTI
 145. OBRAZAC INTERNE EVIDENCIJE O POVREDAMA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I MERAMA KOJE SE U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA PREDUZIMAJU
 146. OBRAZAC MOB-1 - IZVRŠIOCI MOBILIZACIJE
 147. OBRAZAC MOB-2 - EKIPA ZA POZIVANJE TELEFONOM
 148. OBRAZAC MOB-3 - SPISAK KURIRA-POZIVARA
 149. OBRAZAC MOB-4 - SPISAK LICA ZA PRIHVAT PRIPADNIKA JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE NA MOBILIZACIJSKOM ZBORIŠTU
 150. OBRAZAC MOB-5 - PREGLED FORMACIJSKIH MATERIJALNO-TEHNIČKIH SREDSTAVA KOJA SE PREUZIMAJU IZ MAGACINA (CIVILNE ZAŠTITE)
 151. OBRAZAC MOB-6 - PREGLED LICA-EKIPA ZA IZDAVANJE MATERIJALNO-TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME KOJA SE IZUZIMAJU IZ MAGACINA (CIVILNE ZAŠTITE)
 152. OBRAZAC O PROCENI PRAVNOG OKVIRA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
 153. OBRAZAC OB 1 - ZAHTEV ZA TRAŽENJE NESTALOG LICA
 154. OBRAZAC OB 2 - POSTMORTEM (POSLE SMRTI) PODACI
 155. OBRAZAC OB 3 - ZAPISNIK O EKSHUMACIJI POSMRTNIH OSTATAKA
 156. OBRAZAC OB 4 - ZAPISNIK O IDENTIFIKACIJI POSMRTNIH OSTATAKA
 157. Obrazac OB-1 - PORODIČNI OBRAZAC
 158. OBRAZAC OB-1 - PREGLED SUBJEKATA I SNAGA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE
 159. Obrazac OB-2 - INDIVIDUALNI OBRAZAC
 160. OBRAZAC OB-2 - PREGLED KAPACITETA SUBJEKATA I SNAGA ZAŠTITE I SPASAVANJA
 161. Obrazac OB-3 - OBRAZAC PRIJAVE ODSUSTVOVANJA
 162. OBRAZAC OB-3 - PREGLED STRUČNO-OPERATIVNIH TIMOVA
 163. OBRAZAC OB-4 - PODSETNIK ZA RAD
 164. OBRAZAC OB-5 - PREGLED MERA I AKTIVNOSTI
 165. OBRAZAC OBAVEŠTENJA O POVREDI PODATAKA O LIČNOSTI
 166. OBRAZAC OGLASA O INTERNOM KONKURSU za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u MUP-u
 167. OBRAZAC OP-1 - PREGLED SNAGA I SUBJEKATA ANGAŽOVANIH U ZAŠTITI I SPASAVANJU
 168. OBRAZAC OP-2 - PREGLED VEZA SA SOPSTVENIM SNAGAMA I OPERATIVNIM SNAGAMA KOJE PRUŽAJU POMOĆ
 169. OBRAZAC P-1 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA ROĐENJE DETETA
 170. OBRAZAC P-10 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA POSEBNE SLUČAJEVE UGROŽENOSTI USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA KOJE POGAĐAJU DOMAĆINSTVO ZAPOSLENOG
 171. OBRAZAC P-10-1 - IZJAVA
 172. OBRAZAC P-11 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA STIPENDIRANJE DECE ZAPOSLENOG POGINULOG ILI RANJENOG PRILIKOM I U VEZI VRŠENJA SLUŽBENE DUŽNOSTI, ZA REDOVNO ŠKOLOVANJE I NABAVKU UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA U TOKU OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA
 173. OBRAZAC P-11-1 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA STIPENDIRANJE DECE ZAPOSLENOG POGINULOG ILI RANJENOG PRILIKOM I U VEZI VRŠENJA SLUŽBENE DUŽNOSTI, ZA BORAVAK U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
 174. OBRAZAC P-12 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ČLANU UŽE PORODICE ZAPOSLENOG POGINULOG PRILIKOM I U VEZI VRŠENJA SLUŽBENE DUŽNOSTI ZA ZAKUPNINU NA IME STANARINE
 175. OBRAZAC P-12-1 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ČLANU UŽE PORODICE ZAPOSLENOG POGINULOG PRILIKOM I U VEZI VRŠENJA SLUŽBENE DUŽNOSTI ZA OTPLATU DUGA PO STAMBENOM KREDITU
 176. OBRAZAC P-12-2 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ČLANU UŽE PORODICE ZAPOSLENOG POGINULOG PRILIKOM I U VEZI VRŠENJA SLUŽBENE DUŽNOSTI ZA IZDRŽAVANJE
 177. OBRAZAC P-13 - EVIDENCIONI LIST O POGINULIM I RANJENIM PRIPADNICIMA MUP-A PRILIKOM VRŠENJA SLUŽBENE DUŽNOSTI OD 1. JANUARA 1992. GODINE
 178. OBRAZAC P-2 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA SLUČAJ SMRTI ČLANA UŽE PORODICE
 179. OBRAZAC P-3 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ČLANU UŽE PORODICE ZAPOSLENOG ZA SLUČAJ SMRTI ZAPOSLENOG
 180. OBRAZAC P-4 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA SLUČAJ DUŽE ILI TEŽE BOLESTI ZAPOSLENOG
 181. OBRAZAC P-5 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA SLUČAJ LEČENJA OD POSLEDICA RANJAVANJA ZAPOSLENOG KOME JE RADNI ODNOS U MINISTARSTVU PRESTAO KAO POSLEDICA RANJAVANJA PRILIKOM I U VEZI VRŠENJA SLUŽBENE DUŽNOSTI
 182. OBRAZAC P-6 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA SLUČAJ DUŽE ILI TEŽE BOLESTI ČLANA UŽE PORODICE ZAPOSLENOG
 183. OBRAZAC P-7-1 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZAPOSLENOM ZA ZDRAVSTVENU REHABILITACIJU
 184. OBRAZAC P-7-2 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZAPOSLENOM ZA NABAVKU ORTOPEDSKIH POMAGALA, APARATA ZA REHABILITACIJU I NABAVKU LEKOVA
 185. OBRAZAC P-7-2-1 - IZJAVA
 186. OBRAZAC P-8 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZAPOSLENOM ZA NABAVKU ORTOPEDSKIH POMAGALA, APARATA ZA REHABILITACIJU I NABAVKU LEKOVA ZA ČLANA UŽE PORODICE
 187. OBRAZAC P-8-1 - IZJAVA
 188. OBRAZAC P-9 - ZAHTEV ZA DODELU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM IZ SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA SLUČAJ TEŽE INVALIDNOSTI ZAPOSLENOG
 189. OBRAZAC PD-1 - IZVEŠTAJ O PRIJEMU-PREDAJI DUŽNOSTI
 190. OBRAZAC PD-1 - PREGLED AKTIVNOSTI U SPROVOĐENJU MERE CIVILNE ZAŠTITE
 191. OBRAZAC PD-2 - IZVEŠTAJ O PROMENI STANJA U SLUŽBI
 192. OBRAZAC PD-2 - PODSETNIK ZA RAD
 193. OBRAZAC PD-3 - PREGLED UGROŽENIH KOJI SE EVAKUIŠU
 194. OBRAZAC PD-4 - PREGLED SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU I UZAJAMNU ZAŠTITU
 195. OBRAZAC PD-5 - PREGLED SKLONIŠNOG PROSTORA
 196. Obrazac PISMENE IZJAVE DA SE REPUBLIKA SRBIJA SMATRA SVOJOM DRŽAVOM
 197. OBRAZAC PL-1 - PREGLED DOBIJENIH ZADATAKA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE
 198. OBRAZAC PL-2 - PREGLED LJUDSKIH, MATERIJALNIH I DRUGIH RESURSA KOJI SE ANGAŽUJU U SPROVOĐENJU ZADATAKA
 199. OBRAZAC PL-3 - SPISAK ZAPOSLENIH KOJI SE ANGAŽUJU U SPROVOĐENJU ZADATAKA
 200. OBRAZAC PL-4 - PREGLED AKTIVNOSTI U IZVRŠENJU UTVRĐENIH ZADATAKA
 201. OBRAZAC PL-5 - PREGLED SUBJEKATA I SNAGA SA KOJIMA SE SARAĐUJE U SPROVOĐENJU ZADATAKA
 202. OBRAZAC PL-6 - PODSETNIK ZA RAD U SPROVOĐENJU ZADATKA
 203. OBRAZAC PLRS - POTVRDA O VREMENU PROVEDENOM U VRŠENJU VOJNE OBAVEZE
 204. OBRAZAC PO-1 - PREGLED VODOTOKOVA I HIDROAKUMULACIJE SA POTENCIJALNO UGROŽENIM REJONIMA
 205. Obrazac POTVRDA O PRUŽENIM USLUGAMA SLUŽBENE PRATNJE
 206. Obrazac POTVRDE za izdavanje lične karte
 207. OBRAZAC PP-1 - PREGLED SUBJEKATA ZAŠTITE I SPASAVANJA ODGOVORNIH ZA PREDUZIMANJE MERA PRIPRAVNOSTI-SPREMNOSTI PO OPASNOSTIMA
 208. OBRAZAC PP-2 - PREGLED OPERATIVNIH POSTUPAKA U SPROVOĐENJU MERA PRIPRAVNOSTI-SPREMNOSTI
 209. OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS ZA RADNO MESTO, interni konkurs za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u MUP-u
 210. OBRAZAC PRIJAVE ZA DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM
 211. Obrazac Prilog 1 - POTVRDA O PRIJEMU TAJNOG PODATKA
 212. Obrazac Prilog 2 - UVERENJE o sertifikatu za pristup tajnim podacima
 213. OBRAZAC PRITUŽBE POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
 214. OBRAZAC PSU - SPISAK POMOĆNIH SREDSTAVA ZA UZBUNJIVANJE IZVAN ČUJNOSTI SIRENA
 215. OBRAZAC PZLRS - POTVRDA LICA U REZERVNOM SASTAVU O VISINI PROSEČNE MESEČNE NETO I BRUTO ZARADE I DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA U PRETHODNIH 12 MESECI PRE POZIVANJA, ODNOSNO ZA VREME KOJE JE U RADNOM ODNOSU PRE POZIVANJA, AKO JE TO VREME KRAĆE OD 12 MESECI
 216. OBRAZAC REGISTRA putnih isprava
 217. OBRAZAC RNLRS - ZAHTEV ZA REFUNDACIJU NAKNADE ZARADE ISPLAĆENE LICU U REZERVNOM SASTAVU
 218. OBRAZAC SK-1 - PREGLED POTREBNOG I OBEZBEĐENOG SKLONIŠNOG PROSTORA
 219. OBRAZAC SK-2 - PREGLED SKLANJANJA STANOVNIKA PO SKLONIŠNIM OBJEKTIMA
 220. OBRAZAC SSP - PREGLED LOKACIJA SIRENA I SPOJENIH PUTEVA
 221. OBRAZAC SV-1 - PREGLED RASPOLOŽIVIH CISTERNI ZA TRANSPORT VODE ZA PIĆE I TANKOVA (REZERVOARA) ZA PIJAĆU VODU
 222. Obrazac UPITNIK ZA ŠKOLOVANJE
 223. OBRAZAC ZA ANALIZU AKTIVNOSTI PODLOŽNIH KORUPCIJI
 224. OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU, OPIS I PROCENU RIZIKA KORUPCIJE
 225. OBRAZAC ZA OCENJIVANJE RADA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA IZVRŠILAČKIM RADNIM MESTIMA
 226. OBRAZAC ZA OCENJIVANJE RADA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA RUKOVODEĆIM RADNIM MESTIMA OPERATIVNOG NIVOA
 227. OBRAZAC ZA OCENJIVANJE RADA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA RUKOVODEĆIM RADNIM MESTIMA SREDNJEG NIVOA
 228. OBRAZAC ZA OCENJIVANJE RADA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA RUKOVODEĆIM RADNIM MESTIMA STRATEŠKOG NIVOA
 229. OBRAZAC ZA OCENJIVANJE RADA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA RUKOVODEĆIM RADNIM MESTIMA VISOKOG NIVOA
 230. OBRAZAC ZA REGISTAR RIZIKA OD KORUPCIJE
 231. OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE
 232. OBRAZAC ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
 233. Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE DIPLOMATSKOG - SLUŽBENOG PASOŠA I ZA IZDAVANJE VIZE
 234. Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRANIČNE DOZVOLE
 235. Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE PASOŠA, PUTNOG LISTA I VIZE
 236. Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE PASOŠA, ZAJEDNIČKOG PASOŠA I VIZE
 237. Obrazac ZAHTEV ZA PRODUŽENJE VIZE - APPLICATION FOR VISA EXTENSION
 238. OBRAZAC ZB-1 - PREGLED UGROŽENOG STANOVNIŠTVA KOJE JE POTREBNO ZBRINUTI
 239. OBRAZAC ZB-2 - PREGLED OBJEKATA ZA SMEŠTAJ
 240. OBRAZAC ZB-3 - PREGLED LOKACIJA ZA PODIZANJE ŠATORSKIH NASELJA
 241. OBRAZAC ZM-1 - PREGLED LOKACIJA ZA ODLAGANJE OTPADNOG GRAĐEVINSKOG I DRUGOG MATERIJALA
 242. OBRAZAC ŠP-1 - PREGLED MESTA I OBJEKATA ZA OBEZBEĐENJE VODE ZA GAŠENJE POŽARA
 243. OCENA PROFESIONALNOG VOJNOG LICA ZAKLJUČNO SA ČINOM PUKOVNIKA
 244. OCENA ZA OFICIRA BRIGADNOG GENERALA I VIŠEG ČINA
 245. ODJAVA LOVA UZ GRANIČNU LINIJU
 246. ODLUKA O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU
 247. ODLUKA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE VIZE
 248. ODLUKA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA VIZE
 249. ODLUKA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA VIZU NA GRANIČNOM PRELAZU
 250. ODLUKA O ODOBRENJU ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU
 251. ODLUKA O UKIDANJU ILI PONIŠTAVANJU VIZE
 252. ODOBRENJE ZA IZNOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE IZ REPUBLIKE SRBIJE
 253. ODOBRENJE ZA KRETANJE NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA U KOME SE NALAZI GRANIČNI PRELAZ ILI AERODROM
 254. ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE I IZNOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE IZ REPUBLIKE SRBIJE
 255. ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE ORUŽJA I MUNICIJE RADI DALJE PRODAJE
 256. ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE ORUŽJA ZA FIZIČKA LICA
 257. ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE ORUŽJA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
 258. ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE OSNOVNIH DELOVA ZA ORUŽJE
 259. ODOBRENJE ZA RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENIH LICA KOJA DOLAZE U KONTAKT SA ORUŽJEM
 260. ODOBRENJE ZA UNOŠENJE I NOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE PRIPADNIKU STRANIH SLUŽBI BEZBEDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI
 261. ODOBRENJE ZA UNOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE U REPUBLIKU SRBIJU
 262. OVLAŠĆENJE ZA PRENOŠENJE ORUŽJA
 263. PLAN MATERIJALNO-TEHNIČKIH I FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA OBUKU, stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 264. PLAN ČASA, stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 265. PODACI O ODREĐENOM MATIČNOM BROJU
 266. PODACI O PASIVIZIRANOM I NOVOODREĐENOM MATIČNOM BROJU, BROJU REŠENJA, DATUMU REŠENJA, DATUMU KONAČNOSTI REŠENJA I NAZIVU ORGANIZACIONE JEDINICE KOJA JE DONELA REŠENJE
 267. PODACI O PREGLEDU SAGLASNOSTI I PREDUZETIM MERAMA U KONTROLI PRIMENE PROPISA
 268. PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU I DRUGOM PRAVNOM LICU
 269. PODACI O VRSTI I KOLIČINI OPASNIH MATERIJA
 270. PODACI O ČINJENICI SMRTI
 271. PODATAK O ODREĐENOM MATIČNOM BROJU
 272. POSEBAN LIST O UPISU ČINJENICE ULASKA, ODNOSNO IZLASKA IZ REPUBLIKE SRBIJE
 273. POTVRDA da je tehnička zaštita izvedena u skladu sa odredbama pravilnika
 274. POTVRDA O IZDATOJ SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I ZNAČKI OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA VOJNE POLICIJE
 275. POTVRDA O OBAVLJENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU I ZDRAVSTVENOM STANJU TRAŽIOCA AZILA PRILIKOM PRIJEMA U CENTAR ZA AZIL ILI DRUGI OBJEKAT ZA SMEŠTAJ TRAŽIOCA AZILA
 276. POTVRDA O OBUČENOSTI
 277. POTVRDA O ONESPOSOBLJAVANJU ORUŽJA
 278. POTVRDA O PREDAJI ORUŽJA U VLASNIŠTVO REPULIKE SRBIJE
 279. POTVRDA O PREGLEDU SAOBRAĆAJNOG SREDSTVA/STVARI
 280. POTVRDA O PRIJAVI DRŽANJA ORUŽJA IZ KATEGORIJE C
 281. POTVRDA O REGISTRACIJI STRANCA KOJI JE IZRAZIO NAMERU DA PODNESE ZAHTEV ZA AZIL
 282. POTVRDA O ULASKU NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE ZA STRANE DRŽAVLJANE KOJI DOLAZE IZ ZEMALJA U KOJIMA SU NJIHOVI ŽIVOTI U OPASNOSTI
 283. POTVRDA O ULASKU, ODNOSNO IZLASKU IZ REPUBLIKE SRBIJE
 284. POZIV ZA ANGAŽOVANJE U ZAŠTITI I SPASAVANJU
 285. POZIV ZA MOBILIZACIJU-ANGAŽOVANJE U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU
 286. PRAĆENJE REALIZACIJE OBUKE, stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 287. PREDLOG KANDIDATA ZA PRIJEM NA FORMACIJSKO MESTO CIVILNOG LICA BEZ JAVNOG KONKURSA
 288. PREDLOG ZA HITNU POPUNU I PRIJEM LICA NA FORMACIJSKO MESTO BEZ JAVNOG KONKURSA
 289. PREDLOG ZA IZRICANJE ZABRANE ULASKA STRANCA U REPUBLIKU SRBIJU, ODNOSNO NADZORA I KONTROLE STRANCA PRILIKOM ULASKA I KRETANJA PREKO TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE
 290. PREDLOG ZA POPUNU FORMACIJSKOG MESTA CIVILNOG LICA BEZ JAVNOG KONKURSA
 291. PREDLOG ZA STICANJE NAREDNOG ČINA/ZVANJA
 292. PREDLOG ZA UNAPREĐENJE
 293. PREDLOG ZA UTVRĐIVANJE NESPOSOBNOSTI ZA PROFESIONALNO VRŠENJE POLICIJSKIH POSLOVA KOJI POLICIJSKOM SLUŽBENIKU DAJE IZABRANI LEKAR
 294. PREGLED DODATNIH KRITERIJUMA ZA OCENJIVANJE PROFESIONALNIH VOJNIH LICA NA RUKOVODEĆIM DUŽNOSTIMA
 295. PREGLED KRITERIJUMA ZA OCENJIVANJE PROFESIONALNIH VOJNIH LICA
 296. PREGLED SUBJEKATA I SNAGA SA KOJIMA SE SARAĐUJE U ZAŠTITI ZAPOSLENIH I KORISNIKA USLUGA
 297. PREGLED ZADUŽENJA I KORIŠĆENJA PEČATA ZA OVERU PRELASKA DRŽAVNE GRANICE
 298. PRIJAVA BORAVIŠTA STRANCA/REGISTRATION OF PLACE OF STAY
 299. PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 300. PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA KURS ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA
 301. PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU, stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 302. PRIJAVA O DAVANJU NA POSLUGU LOVAČKOG ORUŽJA
 303. PRIJAVA O DAVANJU NA POSLUGU ORUŽJA STRELJAČKIH ORGANIZACIJA
 304. PRIJAVA PROMENE ADRESE STANOVANJA/REGISTRATION OF CHANGE OF ADDRESS
 305. PRIJAVA PROMENE PREBIVALIŠTA STRANCA/REGISTRATION OF CHANGE OF RESIDENCE
 306. PRIJAVA ZA IZVOĐENJE STRUČNE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE
 307. PRIJAVA ZA NABAVLJANJE ORUŽJA IZ KATEGORIJE C
 308. PRIJAVA ZA OBUKU FIZIČKIH LICA ZA VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA
 309. PRIJAVA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA PRIPADNIKA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH JEDINICA
 310. PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA PRIPADNIKA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH JEDINICA
 311. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
 312. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 313. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA
 314. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA za vršenje detektivskih poslova
 315. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE
 316. PRIJAVA ZA SELEKCIONU OBUKU/TESTIRANJE/IZBOR KANDIDATA
 317. PRIJAVA ZA STRUČNU OBUKU FIZIČKIH LICA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE
 318. PRIJAVA ZA UPIS ORGANIZACIJA U EVIDENCIJU ORGANIZACIJA U DIJASPORI I ORGANIZACIJA SRBA U REGIONU
 319. Prilog broj 1 - OBRAZAC O OZNAČAVANJU DOKUMENTA KOJI SADRŽI TAJNE PODATKE STEPENA TAJNOSTI "POVERLJIVO" I "INTERNO"
 320. Prilog broj 2 - OBRAZAC O OZNAČAVANJU DOKUMENTA KOJI SADRŽI TAJNE PODATKE STEPENA TAJNOSTI "DRŽAVNA TAJNA" I "STROGO POVERLJIVO"
 321. Prilog broj 3 - OBRAZAC O KOPIJI DOKUMENTA
 322. Prilog broj 4 - OBRAZAC EVIDENCIJE O TAJNIM PODACIMA
 323. PROCENA RADA IZVOĐAČA NASTAVE, stručno osposobljavanje i usavršavanje u Мinistarstvu unutrašnjih poslova
 324. SLUŽBENA ZABELEŠKA O BITNIM KARAKTERISTIKAMA ZA VOĐENJE U SLUŽBI
 325. SPORAZUM O NAKNADI ŠTETE PRIČINJENE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 326. UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME - prijem u profesionalnu vojnu službu
 327. UPITNIK ZA OFICIRE I PODOFICIRE KOJI SE PREDLAŽU ODNOSNO KOJI PODNOSE MOLBU ZA PREMEŠTAJ IZ JEDNOG MESTA SLUŽBOVANJA U DRUGO MESTO SLUŽBOVANJA
 328. UVERENJE O POHAĐANJU OBUKE I OBUČENOSTI ZA RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM
 329. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA PRIPADNIKA DOBROVOLJNE VATROGASNE JEDINICE
 330. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
 331. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU PO PROGRAMU ZA VISOKO/SREDNJE OBRAZOVANJE
 332. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU za vršenje detektivskih poslova
 333. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE
 334. UVERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI FIZIČKOG LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA
 335. ZAHTEV ZA AZIL
 336. ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA
 337. ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE OBUKE ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA
 338. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE - PRIVREMENE DOZVOLE ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA
 339. ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRANIČNOG ODOBRENJA
 340. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LIČNE KARTE ZA STRANCA I PRIVREMENE LIČNE KARTE ZA STRANCA
 341. ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA KRETANJE NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA U KOJEM SE NALAZI GRANIČNI PRELAZ ILI AERODROM
 342. ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA ZA SPROVOĐENJE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE
 343. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POSEBNE LIČNE KARTE (ZA ČLANA MISIJE)
 344. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POSEBNE LIČNE KARTE (ZA ČLANA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA)
 345. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POSEBNE LIČNE KARTE (ZA ČLANA PRIVATNE POSLUGE)
 346. ZAHTEV ZA IZDAVANJE VIZE
 347. ZAHTEV ZA NABAVLJANJE ORUŽJA ZA FIZIČKA LICA
 348. ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA
 349. ZAHTEV ZA ODOBRENJE, ODNOSNO PRODUŽENJE PRIVREMENOG BORAVKA elektronskim putem
 350. ZAHTEV ZA ODOBRENJE STALNOG NASTANJENJA U REPUBLICI SRBIJI/APPLICATION FOR ISSUANCE OF APPROVAL FOR PERMANENT RESIDENCE IN THE REPUBLIC OF SERBIA
 351. ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE MATIČNOG BROJA NADLEŽNOM ORGANU KOJI VODI MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
 352. ZAHTEV ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA
 353. ZAHTEV ZA PROVERU DA LI GRAĐANIN VEĆ IMA ODREĐEN MATIČNI BROJ OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA U REPUBLICI SRBIJI
 354. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE NESPOSOBNOSTI ZA PROFESIONALNO VRŠENJE POLICIJSKIH POSLOVA
 355. ZAPISNIK O IZVRŠENOJ OBUCI U RUKOVANJU SREDSTVIMA/UREĐAJIMA I SISTEMIMA TEHNIČKE ZAŠTITE
 356. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
 357. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 358. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA DETEKTIVA
 359. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA
 360. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE
 361. ZAPISNIK O POPRAVNOM POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA
 362. ZAPISNIK O STRUČNOM NADZORU TEHNIČKE ZAŠTITE
 363. ZAPISNIK O TEHNIČKOM PRIJEMU
 364. ZDRAVSTVENI KARTON O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI FIZIČKOG LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA