Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Osiguranje


 1. AK-NO/RE OSIGURANJE/REOSIGURANJE - ADEKVATNOST KAPITALA ZA NEŽIVOTNA OSIGURANJA/REOSIGURANJE
 2. AK-ŽO OSIGURANJE - ADEKVATNOST KAPITALA ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA
 3. AŽ OSIGURANJE - BROJ PRIJAVLJENIH I BROJ I IZNOS REŠENIH ŠTETA I ŠTETA U SPORU SA PROSEČNIM VREMENOM REŠAVANJA I ISPLATE ŠTETA 1)
 4. EVIDENCIJA KONTINUIRANOG PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠĆENOG AKTUARA
 5. IP/NŽ OSIGURANJE/REOSIGURANJE - STRUKTURA INVESTICIONOG PORTFOLIA PO SREDSTVIMA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA
 6. IP/Ž OSIGURANJE/REOSIGURANJE - STRUKTURA INVESTICIONOG PORTFOLIA PO SREDSTVIMA ŽIVOTNOG OSIGURANJA
 7. IZJAVA KLIJENTA KOJI JE FIZIČKO LICE O PRIJEMU BROŠURE O OSIGURANJU DEPOZITA
 8. IZJAVA KLIJENTA KOJI JE PREDUZETNIK, MIKRO, MALO ILI SREDNJE PRAVNO LICE O PRIJEMU BROŠURE O OSIGURANJU DEPOZITA
 9. OBRAZAC AK-NO/RE - ADEKVATNOST KAPITALA ZA NEŽIVOTNA OSIGURANJA/REOSIGURANJE
 10. OBRAZAC AK-ŽO - ADEKVATNOST KAPITALA ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA
 11. OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE OZNAČENIH LICA
 12. OBRAZAC ZMI - IZVEŠTAJ ČLANOVA FONDA ZA ZAŠTITU MALIH INVESTITORA
 13. OBRAZAC ZMS-NO/RE - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI ZA NEŽIVOTNA OSIGURANJA, REOSIGURANJE I DOPUNSKO OSIGURANJE UZ OSIGURANJE ŽIVOTA
 14. OBRAZAC ZMS-P - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI NA OSNOVU PREMIJA
 15. OBRAZAC ZMS-Š - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI NA OSNOVU ŠTETA
 16. OBRAZAC ZMS-ŽO - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA
 17. OP OSIGURANJE/REOSIGURANJE - OSTVARENA (MERODAVNA) PREMIJA OSIGURANJA PO VRSTAMA OSIGURANJA
 18. OSNOVNE INFORMACIJE O SISTEMU ZA ZAŠTITU MALOG INVESTITORA
 19. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
 20. SADRŽINA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU, DRUŠTVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU I ZASTUPNIKA U OSIGURANJU
 21. SADRŽINA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA PRAVNA LICA KOJA POSLOVE ZASTUPANJA U OSIGURANJU OBAVLJAJU KAO DOPUNSKU DELATNOST
 22. SR OSIGURANJE/REOSIGURANJE - SAOSIGURANJE I EKSCEDENTNO REOSIGURANJE VIŠKOVA RIZIKA IZNAD MAKSIMALNOG SAMOPRIDRŽAJA
 23. ST-1 OSIGURANJE - PREMIJA OSIGURANJA PO VRSTAMA OSIGURANJA
 24. ST-1/A OSIGURANJE - REZERVE ZA PRENOSNE PREMIJE PO VRSTAMA OSIGURANJA
 25. ST-10KAT1 REOSIGURANJE - PODACI O REOSIGURANJU/RETROCESIJI RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (GRAD, MRAZ I DRUGE OPASNOSTI I/ILI PRIRODNE NEPOGODE KAO ŠTO SU ZEMLJOTRES, POPLAVA I SUŠA) - PREMA OSIGURANIM RIZICIMA
 26. ST-10KAT2 REOSIGURANJE - PODACI O REOSIGURANJU/RETROCESIJI RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (GRAD, MRAZ I DRUGE OPASNOSTI I/ILI PRIRODNE NEPOGODE KAO ŠTO SU ZEMLJOTRES, POPLAVA I SUŠA) - PO VRSTAMA OSIGURANJA
 27. ST-11UG/R REOSIGURANJE - PREGLED REOSIGURAVAJUĆEG POKRIĆA ŠTETA PREMA UGOVORIMA O REOSIGURANJU/RETROCESIJI
 28. ST-1P OSIGURANJE - BROJ OSIGURANJA I OSIGURANIKA, IZNOS UKUPNE I TEHNIČKE PREMIJE OSIGURANJA, UKUPNE REZERVE ZA PRENOSNE I TEHNIČKE PRENOSNE PREMIJE OSIGURANJA, PO VRSTAMA I TARIFAMA OSIGURANJA
 29. ST-1PK OSIGURANJE - UKUPNA PREMIJA OSIGURANJA PREMA KANALIMA PRODAJE
 30. ST-1R REOSIGURANJE - PREMIJA REOSIGURANJA PO VRSTAMA OSIGURANJA
 31. ST-1Š OSIGURANJE - BROJ I IZNOS ŠTETA (ZAHTEVA) PO VRSTAMA OSIGURANJA, PO VRSTAMA I TARIFAMA OSIGURANJA
 32. ST-2 OSIGURANJE - REZERVISANE ŠTETE PRETHODNE GODINE, REŠENE ŠTETE NEISPLAĆENE DO KRAJA TEKUĆEG OBRAČUNSKOG PERIODA I BROJ PRIJAVLJENIH ŠTETA U TEKUĆEM OBRAČUNSKOM PERIODU
 33. ST-2/A OSIGURANJE -REŠENE (LIKVIDIRANE) ŠTETE 1)2) U TEKUĆEM OBRAČUNSKOM PERIODU PO VRSTAMA OSIGURANJA
 34. ST-2/B OSIGURANJE - REZERVISANE ŠTETE 1)2) U TEKUĆEM OBRAČUNSKOM PERIODU PO VRSTAMA OSIGURANJA
 35. ST-2P OSIGURANJE - OBAVEZNO OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA
 36. ST-2R REOSIGURANJE - REZERVISANE ŠTETE 1)2) PRETHODNE GODINE I BROJ PRIJAVLJENIH ŠTETA U TEKUĆEM OBRAČUNSKOM PERIODU -REOSIGURANJE
 37. ST-2R/A REOSIGURANJE - REŠENE (LIKVIDIRANE) ŠTETE 1)2) U TEKUĆEM OBRAČUNSKOM PERIODU PO VRSTAMA OSIGURANJA - REOSIGURANJE
 38. ST-2R/B REOSIGURANJE - REZERVISANE ŠTETE 1)2) U TEKUĆEM OBRAČUNSKOM PERIODU PO VRSTAMA OSIGURANJA - REOSIGURANJE
 39. ST-2Š OSIGURANJE - OBAVEZNO OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA
 40. ST-3 OSIGURANJE - MATEMATIČKA REZERVA
 41. ST-3P OSIGURANJE - OBAVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA
 42. ST-3R REOSIGURANJE - MATEMATIČKA REZERVA - REOSIGURANJE
 43. ST-3Š OSIGURANJE - OBAVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA - UKUPNO
 44. ST-3ŠL OSIGURANJE - OBAVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA - NA LICIMA
 45. ST-3ŠS OSIGURANJE - OBAVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA - NA STVARIMA
 46. ST-4 OSIGURANJE/REOSIGURANJE OSIGURANJE - REZERVISANE I REŠENE ŠTETE
 47. ST-4T OSIGURANJE/REOSIGURANJE - TROŠKOVI NASTALI U VEZI SA REŠAVANJEM I ISPLATOM ŠTETA
 48. ST-4Š OSIGURANJE - OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU I OD PROFESIONALNIH OBOLJENJA
 49. ST-5 - PREGLED VELIKIH ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
 50. ST-5R - PREGLED VELIKIH REOSIGURANIH ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
 51. ST-5R/U - PREGLED VELIKIH REOSIGURANIH ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA - USLOVNI PODACI
 52. ST-5U - PREGLED VELIKIH ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA - USLOVNI PODACI
 53. ST-5Ž OSIGURANJE - PROMENE KOD ŽIVOTNIH OSIGURANJA
 54. ST-6PU OSIGURANJE - UGOVORI ŽIVOTNIH OSIGURANJA PREMA VRSTI UGOVORA I NAČINU PLAĆANJA
 55. ST-7KAT1 OSIGURANJE - PODACI O OSIGURANJU RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (GRAD, MRAZ I DRUGE OPASNOSTI I/ILI PRIRODNE NEPOGODE KAO ŠTO SU ZEMLJOTRES, POPLAVA I SUŠA) - PREMA OSIGURANIM RIZICIMA
 56. ST-7KAT2 OSIGURANJE - PODACI O OSIGURANJU RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (GRAD, MRAZ I DRUGE OPASNOSTI I/ILI PRIRODNE NEPOGODE KAO ŠTO SU ZEMLJOTRES, POPLAVA I SUŠA) - PO VRSTAMA OSIGURANJA
 57. ST-8UG/O OSIGURANJE - PREGLED REOSIGURAVAJUĆEG POKRIĆA ŠTETA PREMA UGOVORIMA O REOSIGURANJU
 58. ST-9TR1 OSIGURANJE - RAZVOJ ŠTETA - IZNOS REŠENIH ŠTETA
 59. ST-9TR2 OSIGURANJE - RAZVOJ ŠTETA - IZNOS REZERVISANIH PRIJAVLJENIH ŠTETA
 60. ST-9TR3 OSIGURANJE - RAZVOJ ŠTETA - BROJ REŠENIH ŠTETA
 61. ST-9TR4 OSIGURANJE - RAZVOJ ŠTETA - BROJ REZERVISANIH PRIJAVLJENIH ŠTETA
 62. ST-AO OSIGURANJE - PREGLED OBAVEZNOG OSIGURANJA VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA
 63. TR/S OSIGURANJE/REOSIGURANJE - TEHNIČKE REZERVE - U SAMOPRIDRŽAJU
 64. TR/U OSIGURANJE/REOSIGURANJE - TEHNIČKE REZERVE - UKUPNO
 65. UPITNIK ZA PRAVNA LICA KOJA STIČU/UVEĆAVAJU KVALIFIKOVANO UČEŠĆE U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE
 66. ZAHTEV ZA ISPLATU ZAŠTIĆENOG POTRAŽIVANJA
 67. ZAHTEV ZA PRIJEM U ČLANSTVO FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA
 68. ZMS-NO/RE OSIGURANJE/REOSIGURANJE - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI ZA NEŽIVOTNA OSIGURANJA, REOSIGURANJE I DOPUNSKO OSIGURANJE UZ OSIGURANJE ŽIVOTA
 69. ZMS-P OSIGURANJE/REOSIGURANJE - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI NA OSNOVU PREMIJA
 70. ZMS-Š OSIGURANJE/REOSIGURANJE - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI NA OSNOVU ŠTETA
 71. ZMS-ŽO OSIGURANJE - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA