Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Registracione prijave osnivanja


 1. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - AKCIONARSKO DRUŠTVO
 2. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 3. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - JAVNO PREDUZEĆE
 4. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - KOMANDITNO DRUŠTVO
 5. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
 6. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - ORTAČKO DRUŠTVO
 7. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - PREDSTAVNIŠTVO STRANE ZADUŽBINE/FONDACIJE
 8. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - PREDSTAVNIŠTVO STRANIH PRIVREDNIH KOMORA
 9. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
 10. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - PREDUZETNIK
 11. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - STEČAJNA MASA
 12. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - STRANA UDRUŽENJA
 13. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - UDRUŽENJA
 14. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - UDRUŽENJE, DRUŠTVO I SAVEZ U OBLASTI SPORTA
 15. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - UGOVORNA PRIVREDNA KOMORA
 16. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - USTANOVA KULTURE
 17. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - ZADRUGA
 18. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - ZADRUŽNI SAVEZ
 19. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - ZADUŽBINE I FONDACIJE
 20. JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - ZDRAVSTVENA USTANOVA
 21. Obrazac Prilog 2 - PRIJAVA ZA UPIS PREDSTAVNIŠTVA STRANOG UDRUŽENJA U REGISTAR STRANIH UDRUŽENJA
 22. Obrazac Prilog 2 - PRIJAVA ZA UPIS UDRUŽENJA U REGISTAR UDRUŽENJA
 23. Obrazac Prilog 3 - PRIJAVA ZA UPIS SAVEZA U REGISTAR UDRUŽENJA
 24. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - OPŠTI DEO
 25. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG A1 - POSEBAN DEO - POVERILAC
 26. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG A2 - POSEBAN DEO - DUŽNIK
 27. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG B1 - POSEBAN DEO - PODACI O OBAVEZAMA POVERIOCA
 28. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG B2 - POSEBAN DEO - PODACI O OBAVEZAMA DUŽNIKA
 29. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG G1 - POSEBAN DEO - ZALOGA NA BUDUĆIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA
 30. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG G2 - POSEBAN DEO - HIPOTEKA
 31. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRILOG G3 - POSEBAN DEO - DRUGO SREDSTVO OBEZBEĐENJA