Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 28.11.2023.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Paragraf organizuje vebinar 29. novembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 29. novembra 2023. godine, vebinar na temu “Najnovije izmene i dopune zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja”. Dalje

IZMENE I DOPUNE ZAKONA KOJI UREĐUJU POSTUPAK UPISA U KATASTAR I AKTUELNOSTI U VEZI RASPOLAGANJA IMOVINOM U JAVNOJ SVOJINI: Paragraf organizuje vebinar 30. novembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 30. novembra 2023. godine, vebinar na temu “Izmene i dopune zakona koji uređuju postupak upisa u katastar i Dalje

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2023. GODINU I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA: Paragraf organizuje vebinar 1. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 1. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Popis imovine i obaveza za 2023. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora”. Dalje

CARINSKA TARIFA ZA 2024. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA: Paragraf organizuje vebinar 5. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 5. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Carinska tarifa za 2024. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa”. Dalje

U SUSRET NOVIM OBAVEZAMA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA OD 1. JANUARA 2024. GODINE: Paragraf organizuje vebinar 6. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 6. decembra 2023. godine, vebinar na temu “U susret novim obavezama elektronskog arhiviranja od 1. januara 2024. godine”. Dalje

IZMENE ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU I PRAVILNO EVIDENTIRANJE PDV U SEF: Paragraf organizuje vebinar 11. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 11. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju i pravilno evidentiranje PDV u SEF”. Dalje

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 15. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 15. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”. Dalje

NASTUPAJUĆI ROKOVI ZA IZVRŠENJE OBAVEZA PREMA ZAKONU O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 26. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 26. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Nastupajući rokovi za izvršenje obaveza prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti”. Dalje

IMOVINSKO PRAVNI ZAHTEV OŠTEĆENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU: Online tematska otvorena vrata biće održana 30. novembra 2023. godine


Građani i građanke će u četvrtak, 30. novembra 2023. godine u terminu od 15:30 - 17:00 časova biti u mogućnosti da čuju izlaganja i postave pitanja sagovornicama na temu: “Imovinsko pravni zahtev oštećenog u krivičnom Dalje

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Podzakonskim aktima neophodno urediti zaštitu zaposlenih koji rade od kuće


Savet stranih investitora (FIC) objavio je Belu knjigu 2023 sa preporukama za reforme u regulativi kojima bi se poboljšao poslovni ambijent. Dalje

ZAKON O RADU: Poslodavci dužni da zaposlenima koji rade od kuće isplaćuju naknadu troškova za upotrebu i korišćenje sredstava za rad koji su u vlasništvu zaposlenih


U prvoj godini pandemije, u Srbiji je više od 200.000 zaposlenih bilo upućeno na rad od kuće. Sada se situacija drastično promenila, pa su se gotovo svi vratili na posao. Najnovije “Infostudovo” Dalje

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Povećane obaveze i kazne za nasilne učenike, ali i roditelje nasilne dece


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) su povećane obaveze i kazne za nasilne učenike, ali i roditelji nasilne dece Dalje

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Provera radnog staža preko interneta


Rеpublički fond za pеnzijsko i invalidsko osiguranjе odnеdavno jе omogućio građanima da brzo i lako dođu do podataka jеr sе еvidеncija obavlja еlеktronski. Dalje

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI: Poslodavci angažuju detektive da bi utvrdili da li su njihovi zaposleni na bolovanju


Poslodavci u Srbiji počeli su da špijuniraju svoje zaposlene dok su na bolovanju. Pojedinci idu čak dotle da angažuju privatne detektivske agencije, kako bi utvrdili da li njihovi radnici stvarno leže kod kuće i lažiraju bolovanje. Dalje

BELA KNJIGA 2023 SAVETA STRANIH INVESTITORA: Poreski sistem u Srbiji zastareo, preporuka da se uspostavi sintetički model


Oporezivanje ličnog dohotka u Srbiji zasnovano je na principu cedularnog oporezivanja prihoda koji su mnoge napredne poreske jurisdikcije napustile jer je nejasan i nepravedan, jedan je od zaključaka analitičara Saveta Dalje

PORESKA UPRAVA: Elektronsko potpisivanje poreskih prijava od sada i sertifikatom u klaudu


Poreska uprava Republike Srbije obaveštava poreske obveznike korisnike portala ePorezi da je, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu omogućila potpisivanje i podnošenje elektronskih obrazaca poreskih prijava Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA DECEMBAR 2023.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti