Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 01.03.2024.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE: Paragraf organizuje vebinar 4. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 4. marta 2024. godine, vebinar na temu “Utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige”. Dalje

PRAVILNO EVIDENTIRANJE PDV U SEF OD 2024. GODINE I SPECIFIČNOSTI U VEZI SA SMANJENJEM PDV: Paragraf organizuje vebinar 12. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 12. marta 2024. godine, vebinar na temu “Pravilno evidentiranje PDV u SEF od 2024. godine i specifičnosti u vezi sa smanjenjem PDV”. Dalje

FINANSIJSKO POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U APLIKACIJI IFISUP I SISTEMU SPIRI: Paragraf organizuje vebinar 15. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 15. marta 2024. godine, vebinar na temu “Finansijsko poslovanje ustanova obrazovanja i vaspitanja u aplikaciji IFISuP i Sistemu SPIRI”. Dalje

ZAŠTITA KONKURENCIJE: Paragraf organizuje vebinar 18. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 18. marta 2024. godine, vebinar na temu “Zaštita konkurencije”. Dalje

NOVINE U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA: Paragraf organizuje vebinar 20. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 20. marta 2024. godine, vebinar na temu “Novine u postupku aktivnog oplemenjivanja”. Dalje

OBAVEZA VOĐENJA ARHIVSKE KNJIGE I ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE: Paragraf organizuje vebinar 21. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 21. marta 2024. godine, vebinar na temu “Obaveza vođenja arhivske knjige i elektronsko arhiviranje”. Dalje

SPROVOĐENJE POSTUPAKA NABAVKI, RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI I ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA PREMA NOVIM PROPISIMA: Paragraf organizuje online obuku 9. i 10. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 9. i 10. aprila 2024. godine, online obuku “Sprovođenje postupaka nabavki, rad na Portalu javnih nabavki i zaštita Dalje

ODOBRAVANJE I SPROVOĐENJE POSEBNIH CARINSKIH POSTUPAKA: Paragraf organizuje obuku 16. i 17. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 16. i 17. aprila 2024. godine, obuku na temu “Odobravanje i sprovođenje posebnih carinskih postupaka”. Dalje

VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA ZLATIBORU, OD 26. DO 29. MAJA 2024. GODINE: Tema "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


U periodu od 26. do 29. maja 2024. godine, Kompanija Paragraf na Zlatiboru organizuje tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih Dalje

RAD VAN RADNOG ODNOSA: Paragraf organizuje online obuku 18. i 19. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 18. i 19. aprila 2024. godine, online obuku na temu “Rad van radnog odnosa”. Dalje

NEDOUMICE U PRIMENI ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE: Paragraf organizuje vebinar 25. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 25. aprila 2024. godine, vebinar na temu “Nedoumice u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i odgovori na aktuelna pitanja iz prakse”. Dalje

VLADA RS: Odobrene izmene Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


Vlada Republike Srbije usvojila je Rešenje o davanju saglasnosti na izmenjeni Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Objavljen snimak vebinara “Saveti i instrukcije za prevazilaženje određenih situacija tokom korišćenja SEF”


Ministarstvo finansija je u četvrtak, 29. februara 2024. godine organizovalo vebinar na temu “Saveti i instrukcije za prevazilaženje određenih situacija tokom korišćenja SEF”. Dalje

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Šta kupac može da uradi kada se pokvari sistem za plaćanje karticama?


Iako se veliki marketi vode idejom da povećaju broj plaćanja platnim karticama, što se može primetiti i po sve većem broju kasa na kojima je moguć samo takav vid izmirenja računa Dalje

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Ministarstvo prosvete će razmotriti izmenu pojedinih odredbi Pravilnika ili njegovo povlačenje


Ukoliko postoji potreba da se preispita Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024 - dalje: Pravilnik), preispitaćemo ga. Dalje

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA


Čak 10.000 vozača u Srbiji koji su u protekle dve godine pravosnažno osuđeni za neki od najtežih saobraćajnih prekršaja Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA MART 2024.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti